PeaceWorks

Menu

Min skola

Min skola är ett antirasistiska projekt som startade höstterminen 2017 med fokus på en trygg skola för alla. Projektet är Malmöbaserat och med hjälp av tre pilotskolor har ett metodmaterial utvecklats.

Vårt arbete fokuserar primärt på att utbilda pedagoger för att förebygga att rasism och kränkningar skall ske på skolan. Genom projektet kommer vi tillsammans arbeta för långsiktiga, positiva attitydförändringar på skolorna.

Vi har inom projektet arbetat fram tre stycken delmål som vi kommer arbeta för att uppfylla:

Läs mer här