PeaceWorks

Menu

Min skola

Min skola är vårt antirasistiska projekt som startade höstterminen 2017 med fokus på en trygg skola för alla. Projektet är Malmöbaserat och syftar att stärka tre medverkande skolor i sitt likabehandlingsarbete. 

Vårt arbete fokuserar primärt på att utbilda pedagogerna för att förebygga att rasism och kränkningar skall ske på skolan. Genom projektet kommer vi tillsammans arbeta för långsiktiga, positiva attitydförändringar på skolorna.

Vi har inom projektet arbetat fram tre stycken delmål som vi kommer arbeta för att uppfylla:

Är du nyfiken på vårt projekt Min skola? Kontakta oss så berättar vi mer!