PeaceWorks

Menu

Lyssna på vår pod!

Lyssna på vår podcast Under det blå täcket.

Säsong 2

Säsong två av Under det blå täcket producerades av PeaceWorks i samarbete med olika ungdomsgrupper i Stockholm.  Andra säsongen av podden är annorlunda från den första. Denna är en samtalspodd och fokuserar på själva diskussionerna mellan deltagarna. Podden har därför knappt redigerats med anledning av att direkt spegla samtalen som ägde rum.

2. Vit feminism och polisvåld
I säsong tvås andra avsnittet lyssnar ni på en anonym ungdomsgrupp i Stockholm. Vi pratar bland annat om vit feminism, huruvida alla kvinnor kan relatera till varandra och polisbrutalitet.

1. Systrar Runt Hörnet
I första avsnittet av andra säsongen får ni lyssna på ungdomsgruppen Systrar Runt Hörnet från Hässelby. Vi pratar bland annat om vit feminism, maskulinitet, rasism och separatism.


Säsong 1

Under de fem avsnitten av programserien pratar vi om, granskar och ifrågasätter maskulinitet och hur det påverkar både samhället i stort och oss som individer. Podden hade premiär onsdagen den 5/2 2017.

5. Sex och kärlek 
I det femte och sista avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon och Elin om sex och kärlek. Vad finns det för normer kring sex och kärlek? Vad är feministisk porr?

Lyssna på avsnitt 5. här:

4. Våld 
I det fjärde avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Mattias och Morgan om våld. Hur uttrycker sig maskulinitet i våldshandlingar? Vad har maktlekar med maskulinitet att göra?

Lyssna på avsnitt 4. här:

3. Hälsa och känslor 
I det tredje avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon, Mårten och Peder om hälsa och känslor. Påverkar ens könsidentitet hur vi har lärt oss att hantera känslor? Är känslor könade?

Lyssna på avsnitt 3. här:

2. Makt och möjligheter
I det här avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Rahwa, Sara och Johan om makt och möjligheter. Vad innebär det för ens möjligheter i samhället att födas som cis-man? Vad finns det för kopplingar mellan maskulinitet och makt? Vad innebär egentligen makt?

Lyssna på avsnitt 2. här:

1. Sexualitet och identitet
I det första avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon, Adam och Nikita om sexualitet och identitet. Hur påverkar maskulinitetsnormer vår uppfattning av sexualitet? Vad innebär det att leva i ett heteronormativt samhälle?

Lyssna på avsnitt 1. här:

Beskrivning av projektet:

Under det blå täcket är PeaceWorks nya jämställdhetsprojekt med fokus på unga och normer om maskulinitet. Projektets övergripande mål är att bidra till ett mer jämställt samhälle där människor, oavsett kön och/eller könsidentitet har samma möjligheter att lyckas ta plats samt leva ett liv utan att utföra eller utsättas för våld eller hot om våld. Förutom podcasten har vi även utvecklat en workshopserie med tillhörande utbildningsmaterial, övningar och tips. Läs mer här. Podcasten har tagits fram med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

AKTUELLT JUST NU!

  • Borde din skola lära sig mer om maskulinitetsnormer och hur vi kan arbeta aktivt med att ifrågasätta dem? Tipsa dem om vår utbildning och be dem kontakta oss för mer information!