PeaceWorks

Menu

#ungasmalmö

soffan ungasorg

Vi har ett pågående projekt som heter #ungasmalmö. Projektets mål är att öka synlighet och erkännandet av unga som centrala fredsaktörer. Vi vill både stärka ungas engagemang och öka allmänhetens förståelse för ungas syn på fred och säkerhet i Malmö. Vi har olika forum för att lyfta ungdomars perspektiv:

För att ungdomsperspektivet hela tiden ska genomsyra #ungasmalmö, leds projektet av en projektledningsgrupp (16 – 25 år). Gruppen planerar #sofforna och #fredspodden. De diskuterar vilka ämnen vi ska ta upp samt var och hur vi kan lyfta frågorna på bästa sätt.

Samarbeten vi har haft i projektet är bland annat: Samtalsaktivisterna, Bricks Rosengård, Ung Fritid Västra Hamnen, Brightful, Malmö Mot Diskriminering, United Sisters, Hassela ungdomsrörelse, Fryshuset, Pedagogisk Inspiration och Doc Lounge.

Unga är en del av lösningen inte problemet.

Bor du i Malmö, är mellan 16-25 och intresserad av att vara med i arbetslaget för #soffan? Hör av dig till ungasorganisering.peaceworks@gmail.com!