PeaceWorks

Menu

Världens Koll

Världens koll är ett projekt inom temat global rättvisa. Syftet med utbildningen är att ge unga människor en ökad förståelse för hur globala maktstrukturer och normer formar vår värld, samt sprida information kring nuvarande fredsprocess i Colombia kopplat till Agenda 2030. Exempelvis görs detta genom att prata om internationell solidaritet – och hur vi kan arbeta med globala frågor på ett schyst sätt. Vi tror på solidariska och hållbara samarbeten, där exempelvis de som vi vill stötta själva äger sin förändring.

Målet med Världens koll är att stärka ett ungt engagemang, öka kunskap om globala frågor samt fredsprocessen i Colombia, och bredda deltagandet hos unga i Sverige som vill involvera sig för en rättvis och jämlik värld.


Aktuellt just nu

Workshop om fredsprocessen i Colombia inom ramen för Agenda 2030

PeaceWorks erbjuder en spännande och interaktiv workshop till gymnasieskolor inom ”Världens Koll 2.0”, där utbildningen utgår från situationen i Colombia och dess fredsprocess!

Deltagarna får iscensätta en fredsförhandling genom rollspel, där vi stimulerar diskussioner kring exempelvis förlåtelse, försoning och rättvisa som fredsbyggande egenskaper. Världens Koll 2.0 ämnar att via workshops stärka ungas engagemang och öka deras kunskap om globala frågor på ett interaktivt och pedagogiskt sätt som skapar engagemang för internationella frågor. Andra teman som behandlas är inom ramen för utbildningen “Världens Koll 2.0”, som Du kan hitta mer information om längre ned på denna sida.

Projektet ”Världens Koll 2.0” inkluderar ett samarbete mellan unga fredsaktörer i Colombia och Sverige, för att ge unga redskap att lära och sprida information om globalt viktiga teman och situationer. Sociala ledare och MR-försvarare avrättas trots att de är nyckelaktörer för en hållbar fred och utveckling, samtidigt som Sverige varit aktivt i att stötta och övervaka fredsavtalet. Här frågar vi oss därför – vad hände med freden i Colombia?

Vill du lära dig mer om internationella frågor? Borde din skola ge en plattform för att stärka ungas roll som aktiva samhällsmedborgare? Denna spännande utbildning erbjuds gratis till skolor.

Fyll i vårt intresseformulär eller kontakta oss vid frågor/bokning på info@peaceworks.se

Bli Fredsinformatör 

Just nu söker PeaceWorks 8 fredsinformatörer som vill bli medlemmar och engagera sig i vår unga Colombiagrupp. Har du koll på fredsprocessen i Colombia och vill sprida information lokalt om situationen efter fredsavtalet? Hur ser situationen ut för sociala ledare och MR-försvarare? Vilken är Sveriges roll i fredsprocessen? Vad vet du om Agenda 2030? Om dessa frågor intresserar dig är detta något för dig!

Världens Koll 2.0

PeaceWorks driver just nu ett informationsprojekt inom temaområdet global rättvisa som heter Världens Koll 2.0 med fokus på fredsprocessen i Colombia. Detta är kopplat till Agenda 2030. Projektet fokuserar specifikt på 5 av de 17 målen i Agenda 2030;

Tanken med Världens koll 2.0 är att stärka ett ungt engagemang, öka kunskap om globala frågor och bredda deltagandet hos unga i Sverige som vill involvera sig för en rättvis och jämlik värld. Genom ett samarbete mellan unga fredsaktörer i Colombia och Sverige jobbar vi aktivt med att stärka ungas roll som aktiva samhällsmedborgare. Projektet syftar till att utbilda unga och sprida
information om globala rättvisafrågor med fokus på situationen. Freden i Colombia ligger i allas intresse men ändå avrättas MR-försvarare – människor som är nyckel aktörer i byggandet av fred och skapandet av ett nytt Colombia. Om bakomliggande sociala konflikter anses vara grunden för en väpnad konflikt, vad innebär då en långvarig och hållbar fred? Som en del av PeaceWorks unga Colombiagrupp är du med och för projektet framåt.

Vad innebär det att vara med i unga fredsgruppen för Colombia?

Vi använder oss av en ung till ung-metod. Information från unga fredsaktörer i Colombia sprids i sin tur av unga fredsaktörer i Sverige på flera olika sätt. Gruppen utgör en plattform och verktyg för unga som vill driva frågor kopplade till fredsprocessen i Colombia.  Hur fungerar freden i praktiken? Som medlem i gruppen ingår en utbildning i globala rättvisa samt möjligheten att ta del av PeaceWorks andra utbildningar som exempelvis DRIV, helt kostnadsfritt. Som engagerad i unga Colombiagruppen finns det olika “ansvarsområden” du kan ägna dig åt. Vad du gör beror lite på vad du tycker är intressant och vad du känner att du är bra på. Deltagandet är meriterande inför framtiden och handlar främst handlar om följande aktiviteter;

Medlemmarna i unga fredsgruppen för Colombia planerar, med stöd av projektledaren för Världens Koll 2.0, hur aktiviteterna ska utformas och vem som gör vad. Låter detta som något för dig? Kontakta oss för att veta mer om projektet och hur du går tillväga för att gå med i unga Colombiagruppen. Vi tror att unga fredsgruppen för Colombia är ett viktigt steg i skapandet av ett
nytt narrativ där unga betraktas som aktörer för förändring!

Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta oss på info@peaceworks.se vid frågor eller funderingar.

Intresseanmälan Unga Fredsgruppen för Colombia

Fält markerade med * är obligatoriska

OBS! Intresseanmälan är inte bindande.

Om personuppgifter


Världens Koll 1.0

Under hösten 2018 anordnade PeaceWorks eventet Vad händer i Colombia? Två videos har tagits fram, som lyfter de frågor som våra inbjudna fredsaktivister dagligen arbetar med. Första delen av behandlar vad fredsprocessen och fredsavtalet i Colombia innebär, vad för möjligheter det finns för politisk organisering och vikten av ungas inflytande i samhället. I andra delen pratar Laura och Isabela om situationen idag. Vilka utmaningar finns det att tänka på, hur ser det ut för bland annat åter-integreringen av ex.kombattanter och vad finns det för hot med situationen idag.  Videorna är på spanska med svensk översättning.

Medverkande i videon:

– Laura Rueda Leal: fredsaktivist och journalist från organisationen Fundacion La Otra Juventud (FLOJ). FLOJ är en ungdomsorganisation, och PeaceWorks samarbetspartner, med säte i Bogotá, Colombia som arbetar med alternativ media och stärkande av ungas röster i samhället.

-Isabela Sanroque: före detta kombattant i FARC-gerillan. FARC var en av Colombias största gerilla grupper som slöt fredsavtalet med regeringen 2016, och har sedan dess transformerats till ett politiskt parti med säten i kongressen. Rörelsen grundar sig i en marxistisk ideologi och består till 80% av ungdomar. Numera är Isabela en aktiv medlem av FARC-partiet i Bogotá. Hon har även representerat FARC i fredsförhandlingarna i Havanna, Cuba och jobbade då för underkommissionen för genusfrågor.


Mellan den 3e och 5e juli 2017 spenderade PeaceWorks tre dagar på Almedalen på Gotland. PeaceWorks bjöd in två unga fredsarbetare från Colombia som deltog i olika seminarium för att dela sin syn på fredsprocessen i Colombia från ett ungdomsperspektiv. Vi spelade även in två videoklipp där Annie Utrera och Santiago Peña från Neiva berättar om vad fred innebär för dem. 

I videoklippen ger Santiago sin syn på 3 viktiga punkter där ungdomar bör inkluderas för att implementera fredsavtalet. Han pratar om utbildning på landsbygden, övervakning av att både FARC och regeringen följer avtalet samt att garantera ett politiskt deltagande.

Annie pratar om vikten av att ha koll på kommunikationsmedel och inte glömma bort alternativa medier. Hon betonar även vikten av att inte begränsa ungdomar till att kallas offer eller förövare. De bör istället ses som politiska aktörer som kan bidra till uppbyggnaden av ett bättre Colombia!

Medverkande:

– Annie Utrera och Santiago Peña, Casa de la Memoria.