PeaceWorks

Menu

Världens Koll

Världens koll är ett projekt inom temat global rättvisa. Syftet med utbildningen är att ge unga människor en ökad förståelse för hur globala maktstrukturer och normer formar vår värld, samt sprida information kring nuvarande fredsprocess i Colombia kopplat till Agenda 2030. Exempelvis görs detta genom att prata om internationell solidaritet – och hur vi kan arbeta med globala frågor på ett schyst sätt. Vi tror på solidariska och hållbara samarbeten, där exempelvis de som vi vill stötta själva äger sin förändring.

Målet med Världens koll är att stärka ett ungt engagemang, öka kunskap om globala frågor samt fredsprocessen i Colombia, och bredda deltagandet hos unga i Sverige som vill involvera sig för en rättvis och jämlik värld.


Under hösten 2018 anordnade PeaceWorks eventet Vad händer i Colombia? Två videos har tagits fram, som lyfter de frågor som våra inbjudna fredsaktivister dagligen arbetar med. Första delen av behandlar vad fredsprocessen och fredsavtalet i Colombia innebär, vad för möjligheter det finns för politisk organisering och vikten av ungas inflytande i samhället. I andra delen pratar Laura och Isabela om situationen idag. Vilka utmaningar finns det att tänka på, hur ser det ut för bland annat åter-integreringen av ex.kombattanter och vad finns det för hot med situationen idag.  Videorna är på spanska med svensk översättning.

Medverkande i videon:

– Laura Rueda Leal: fredsaktivist och journalist från organisationen Fundacion La Otra Juventud (FLOJ). FLOJ är en ungdomsorganisation, och PeaceWorks samarbetspartner, med säte i Bogotá, Colombia som arbetar med alternativ media och stärkande av ungas röster i samhället.

-Isabela Sanroque: före detta kombattant i FARC-gerillan. FARC var en av Colombias största gerilla grupper som slöt fredsavtalet med regeringen 2016, och har sedan dess transformerats till ett politiskt parti med säten i kongressen. Rörelsen grundar sig i en marxistisk ideologi och består till 80% av ungdomar. Numera är Isabela en aktiv medlem av FARC-partiet i Bogotá. Hon har även representerat FARC i fredsförhandlingarna i Havanna, Cuba och jobbade då för underkommissionen för genusfrågor.

 


 

Mellan den 3e och 5e juli 2017 spenderade PeaceWorks tre dagar på Almedalen på Gotland. PeaceWorks bjöd in två unga fredsarbetare från Colombia som deltog i olika seminarium för att dela sin syn på fredsprocessen i Colombia från ett ungdomsperspektiv. Vi spelade även in två videoklipp där Annie Utrera och Santiago Peña från Neiva berättar om vad fred innebär för dem. 

I videoklippen ger Santiago sin syn på 3 viktiga punkter där ungdomar bör inkluderas för att implementera fredsavtalet. Han pratar om utbildning på landsbygden, övervakning av att både FARC och regeringen följer avtalet samt att garantera ett politiskt deltagande.

Annie pratar om vikten av att ha koll på kommunikationsmedel och inte glömma bort alternativa medier. Hon betonar även vikten av att inte begränsa ungdomar till att kallas offer eller förövare. De bör istället ses som politiska aktörer som kan bidra till uppbyggnaden av ett bättre Colombia!

Medverkande:

– Annie Utrera och Santiago Peña, Casa de la Memoria.