PeaceWorks

Menu

Årsmöte

Som medlem kallas du härmed till PeaceWorks årsmöte den 18:e mars 2020.

Under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt. Det är därför viktigt att se till att du har uppdaterat ditt medlemskap i år med. Har du inte gjort det än kan du göra det här.

PeaceWorks är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Ditt deltagande är därför väldigt viktigt!

När: Onsdagen den 18:e mars 2020 kl. 17.30 (sluttid ej satt).

Plats: Solidaritetshuset. Adressen är Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Närmsta busshållplats: Barnängen (buss 2 från Medborgarplatsen), närmsta tunnelbana: Skanstull (runt 15-20 min promenad från tunnelbanan).

Anmälan: Anmälan görs här. Anmäl dig senast den 10:e mars.

Handlingar
Publiceras på hemsidan senaste två veckor innan årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26:e februari. Motioner mailas till styrelsen@peaceworks.se.

En viss reseersättning för de som behöver resa till årsmötet från annan ort kan utbetalas, och för er som inte har möjlighet att delta fysiskt kan ni delta via teknisk lösning.

Har du några frågor? Kontakta gärna oss på styrelsen@peaceworks.se.

Varmt välkommen hälsar
Förbundsstyrelsen