PeaceWorks

Menu

Extrainsatt årsmöte 2020

Kallelse till PeaceWorks extrainsatta årsmöte 2020

Den 25 mars 2020 inkom till PeaceWorks Swedens förbundsstyrelse en begäran från PeaceWorks auktoriserade/externa revisor Christina Gotting om att förbundsstyrelsen snarast möjligt skulle kalla till ett extra årsmöte. Orsaken till detta är att det årsmöte som hölls den 18 mars avbröts på grund av tekniska problem. Styrelsen meddelade då samtliga deltagare via mail att årsmötet avbrutits på grund av tekniska problem och att det skulle kallas till ett nytt årsmöte. Årsmötet startades därefter upp i ett nytt forum av mötespresidiet. Det resulterade dock i att alla röstberättigade medlemmar som ursprungligen närvarat inte hade möjlighet till fortsatt deltagande, eftersom de inte fått tillgång till länken. 

Eftersom det är viktigt att samtliga medlemmar som önskar att få möjlighet att delta på årsmötet för att göra sina röster hörda, kallas samtliga medlemmar härmed till ett extra årsmöte den 14 april 2020.

Under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt. Det är därför viktigt att se till att du har uppdaterat ditt medlemskap i år med. Har du inte gjort det än kan du göra det här: http://peaceworks.se/bli-medlem/ 

PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Vi är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Ditt deltagande är därför väldigt viktigt!

När: Tisdagen den 14:e april 2020 kl. 18.00 med registrering från 17.30.

Plats: Digitalt via plattformen Zoom. Inbjudan skickas ut i god tid innan mötet.

Anmälan: Anmälan görs i formuläret nedan. Anmäl dig senast den 12:e april för att få tillgång till Zoom-länk som skickas ut via mail. 

Handlingar: Då detta är ett extrainsatt årsmöte pga. att det ordinarie avbröts gäller samma handlingar som tidigare. Se nedan.

Mötespresidium: Förslag till mötesordförande är Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, och Oskar M. Wiik, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation. Förslag till mötessekreterare är Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare för Södertörns högskolas studentkår.

Skriftlig begäran från extern revisor Christina Gotting: Begäran om extrainsatt årsmöte.

Har du några frågor? Kontakta info@peaceworks.se

Varmt välkommen hälsar

PeaceWorks

Handlingar: 

Dagordning extrainsatt årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse årsredovisning 2019

Valberedningens förslag

Strategiplan 2020-2023

Verksamhetsplan 2020_ Workplan 2020

Budgetförslag

Motion – stadgar berörande styrelsens uppdrag^J anställd personal och kallelse till årsmöte

Motion – Stadgar berörande valberedningens uppdrag