PeaceWorks

Menu

Kom på PeaceWorks årsmöte!

Nu bjuder vi in alla medlemmar till förbundsorganisationens årsmöte. PeaceWorks är en medlemsstyrd organisation och årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om PeaceWorks utveckling och framtid under årsmötet.

Inför och under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt, som medlem kan du inkomma med motioner, delta i både påverkanstorg och under årsmötesförhandlingarna.

Motioner ska inkomma till styrelsen@peaceworks.se senast tre veckor innan årsmötet och till hjälp finns vår motionsskola!

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas att tillgå två veckor innan årsmötet. En viss reseersättning för de som behöver resa till årsmötet kan utbetalas.

Dagordning årsmötet
Motion till årsmötet
Proposition till årsmötet
Årsbokslut och revisorns berättelse 2016
Valberedningens styrelseförslag
Valberedningens förslag av revisor

Praktisk information gällande årsmötet

När? Lördagen den 20 maj 2017 kl. 9:00 -17:00

Var? Götgatan 22a, Stockholm, T-bana: Slussen

Hur? Anmälan senast 15 maj 2017

Schema för dagen
9:00-9.30: Inledning och presentation av dagen
9.30-12.00: Workshop
12:00-13.00: Lunch
13:00-13.30: Inledning inför årsmötesförhandlingar
13:30-15.30: Årsmötesförhandlingarna inleds
15:30-16.00: Rast och påverkanstorg
16.00-17.00: Årsmötesförhandlingarna fortlöper
17:00-19:00: Middagsbjudning

Välkomna!

Anmäl dig nedan: