PeaceWorks

Menu

Kallelse till extrainsatt årsmöte!

På det ordinarie årsmöte som hölls den 3 mars 2017 bordlades punkt 9. Årsbokslut med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår, 10. Revisionsberättelse för föregående år, samt 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och föregående verksamhetsårs. Nu bjuder vi in dig som medlem till förbundsorganisationens extrainsatta årsmöte för att behandla just dessa punkter.

PeaceWorks Sweden är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om PeaceWorks utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Ditt deltagande är därför väldigt viktigt!

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas att tillgå två veckor innan årsmötet via hemsidan.

En viss reseersättning för de som behöver resa till årsmötet från annan ort kan utbetalas, och för er som inte har möjlighet att delta fysiskt kan ni delta via teknisk lösning.

Praktisk information gällande årsmötet

När? Lördagen den 19 maj 2018 12.30-15.00

Var? The Park, Hälsingegatan 49, Närmaste busshållsplats Vanadisplan, närmaste tunnebana och pendeltågstation Stockholm Odenplan

Hur? Anmälan senast 13 maj 2018 

Frågor? Alla frågor kan ställas styrelsen@peaceworks.se

Schema för dagen

12.30-13.00: Registrering

13:00-13.30: Inledning och presentation av dagen

13:30-15.00: Årsmötesförhandlingarna inleds

 

Årsmöteshandlingar

Preliminärt-årsboksslut-PeaceWorks

Dagordning extrainkallat årsmöte 2018

 

Välkomna!

Anmäl dig nedan:

Fält markerade med * är obligatoriska