PeaceWorks

Menu

PeaceWorks årsmöte 2019

Som medlem kallas du härmed till PeaceWorks årsmöte den 2:a mars 2019.

Under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt. Det är därför viktigt att se till att du har uppdaterat ditt medlemskap i år med. Har du inte gjort det än kan du göra det här: http://peaceworks.se/bli-medlem/

PeaceWorks är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Ditt deltagande är därför väldigt viktigt!

När: Lördagen den 2:a mars 2019 kl. 12-18.

Plats: The Park Hälsingegatan 49, 11331 Stockholm. Närmsta busshållplats: Vanadisplan, närmsta tunnelbana och pendeltågstation: Stockholm Odenplan.

Anmälan: Anmälan görs via denna länk: http://peaceworks.se/nyheter/kallelse-till-arsmote-2019/. Anmäl dig senast den 23:e februari.

Handlingar
Verksamhetsberättelse 2018
Årsbokslut 2018
Valberedningens förslag

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 9:e februari. Motioner mailas till styrelsen@peaceworks.se.

En viss reseersättning för de som behöver resa till årsmötet från annan ort kan utbetalas, och för er som inte har möjlighet att delta fysiskt kan ni delta via teknisk lösning.

Har du några frågor? Kontakta gärna oss på styrelsen@peaceworks.se.
Varmt välkommen hälsar
Förbundsstyrelsen