PeaceWorks

Menu

Projektledarutbildning i Malmö

Vi på PeaceWorks i Malmö erbjuder den 2-3 december vår projektledarutbildning DRIV till privatpersoner och organisationer som vill utveckla sin kompetens inom normkritisk projektledning. DRIV ger dig som arbetar inom olika typer av projekt och organisationer kunskap att ifrågasätta de normer som ger upphov till diskriminerande gruppindelningar och samtidigt praktisk kunskap i hur man kan göra något åt detta. Utbildningen ger dig konkreta metoder och verktyg att driva ett projekt framåt. DRIV stärker och utvecklar deltagarna i sitt samhällsengagemang och det finns stora möjligheter under utbildningen för att ställa frågor och utveckla egna projekt med vår handledning.

Utbildningen innehåller bland annat följande delar:

  • Normkritik och makt
  • Samarbete och konflikt
  • Grupprocesser och ledarskap
  • Idégenerering
  • Vision- och målformulering
  • Projektplanering – tidsplan, riskanalys och ansvarsfördelning
  • Budgetplanering
  • Genomförande och utvärdering
  • Omvärldsanalys och engagemangsburet arbete

När? 2-3 december, 9-17.

Var? Norra Vallgatan 20, Malmö.

Kostnad? 1000 kr.

Övrigt? Lunch ingår inte men det finns möjlighet att värma mat på plats. Vi bjuder på kaffe och te samt lättare eftermiddagsfika.

Begränsat antal platser, anmäl dig i formuläret nedan. 

Fält markerade med * är obligatoriska