PeaceWorks

Menu

Hyresgästföreningens rapport och Thank you for the musik

“Men var ska jag bo??” har nu nått sitt slut och alla poddavsnitt ligger ute. Ett enormt varmt tack till Anneli Philipson som medverkade och pratade hyresgästföreningen och grundlagen. Tack till Majolie Blanco och Johanna Wikström som generöst delade sina egna erfarenheter av andrahandsboende. Martin Grander som berättade om hur orättvisor stärker orättvisor. Mahmood Rezaie som belyste det viktiga perspektivet av unga ensamkommande. Emma Ringqvist som pratade icke-spekulativa bostäder. Thilda Elfström och Jenny Munter som hjälpte oss lägga fokuset på konsten, och Rafaella Gärde som ledde det sista avsnittet. Tack ska vi ha det gjorde vi bra! Som ett gott avslut tänkte jag presentera lite tolkningar på Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende (2019), som vi pratat om i flera avsnitt och som kommer vartannat år. Glöm inte heller att skriva under namninsamlingen mot marknadshyran om du vill börja organisera dig i den frågan. Vi ses i bostadspolitiken!

Vartannat år släpper Hyresgästföreningen en rapport om unga vuxnas boende. I första avsnittet av Men var ska jag bo??-podden pratade vår gäst Anneli Philipson lite om den, här kommer lite siffror och slutsatser för den nyfikne.

 

Idag bor 27% av unga vuxna mellan 20-27 år hemma hos sina föräldrar, även om bara 5% egentligen skulle vilja det. Om unga vuxna fick välja själva skulle de till 92% vilja bo i eget boende, då är den populäraste önskade boendeformen är eget hus/radhus.

 

Av de som är hemmaboende är 85% det ofrivilligt. Denna grupp är i flera avseenden mer utsatt än de som har ett eget boende, t.ex. i form av tidsbegränsade anställningar & arbetslöshet. När de får frågan hur de skulle vilja bo så skiljer sig svaret från tidigare bild, som visade alla unga vuxna. I den här gruppen är den populäraste boendeformen hyresrätt. De här siffrorna skiljer sig lite beroende på region, vill du titta närmare på din region så kan du läsa rapporten i sin helhet.

 

Hemmaboende har ökat i Sverige över tid. Det är mest utbrett i kranskommunerna kring städerna. Två kommuner skiljer ut sig; Uppsala och Lund, dit personer från hela landet flyttar för att studera. Dagens 27% hemmaboende motsvarar 262 400 unga vuxna, av vilka 238 000 är det ofrivilligt.

 

Antalet ofrivilligt hemmaboende ökar från redan höga nivåer. Det innebär att 238 000 unga vuxna inte har samma möjlighet att påbörja sitt vuxenliv. Enligt Hyresgästföreningen har det blivit svårare för fler att ta sig ut på bostadsmarknaden, vilket hänger ihop med ökade klyftor i samhället.


Missa inte Hyresgästföreningens avsnitt, eller något av de andra heller för den delen. Klicka här för att lyssna på podden här på hemsidan, eller här om du föredrar Spotify.