PeaceWorks

Menu

Ovärderlig erfarenhet inför framtiden

Hej, jag heter Ebba och jag tänkte dela några tankar om mitt volontärutbyte i Indien, våren 2018.

Jag är 23 år och tog min kandidatexamen sommaren 2017. Jag ville upptäcka något nytt innan jag började med min magisterexamen. Då jag redan bott i Indien i fem år kändes det naturligt att försöka hitta ett sätt att ta mig dit igen. PeaceWorks erbjöd mig denna möjlighet. Jag åkte till Bangalore för en veckas introduktion. Därefter fick jag skjuts till mitt projekt söder om Hosur. NGOn heter Vidyanikethan. Jag bodde på ett hem för unga flickor vars mammor i flesta fall var prostituerade. De gick i byns lokala skola under dagen. På mornar och kvällar lekte vi lekar, läste läxor, städade, tvättade och dansade. När barnen var i skolan var jag involverad i två olika projekt. Det första var ett “tuberculosis awareness program”. Jag följde med Rajalakshmi en kollega till lokala byar och iakttog när hon kartlade hur utbredd sjukdomen var. Människor med symptom hjälptes till lokala sjukhus. Vi hälsade på de som var smittade och säkerställde att de tog sin medicin. Då tuberkulos är en luftburen sjukdom och att det är först efter 14 dagar med medicin som smittrisken kan uteslutas är de förebyggande arbetet otroligt viktigt. Rajalakshmi har jobbat aktivt i 12 år med att sprida information om sjukdomen.  

International Women’s Day Celebrations. Dagen till ära hade jag på mig en sari.

De andra projektet jag var delaktig i hade med mikrofinans att göra. Pradeep, Ramesh och jag hälsade på kvinnor i närliggande områden var att uppmuntra dem till att skapa så kallade “self-help groups”. Detta innebar att man samlades 10-15 kvinnor någon gång varje eller varannan vecka. Man bestämde en summa som man betalade in till ett gemensamt konto. Om någon av kvinnorna behövde pengar för att täcka skolavgifter/läkarbesök/renovering kunde de ta ett lån från detta konto och sedan betala tillbaka med 24% ränta. Ju längre en grupp hade hållit ihop/visat sig vara ansvarstagande, desto större chans fanns det att gå till en bank via Vidyanikethan för att ta lån därifrån. Möjligheten att ta större lån med lägre ränta var då mycket högre. När jag pratade med en del kvinnor som var med i en self-help group blev det ganska uppenbart att trots viktiga finansiella skäl till deltagande, spelade det sociala kapitalet mycket stor roll i varför de var medlemmar. Vid samlingarna diskuterade de nämligen även eventuella problem och svårigheter med varandra.

Detta är ett initiativ utfört av Department of Social Services, Christ University. De använder allt förbrukat papper till att göra pappersmassa som sedan återvinns.

Utöver dessa två projekt gjorde jag även en del utflykter med grundaren till Vidyanikethan. Vi var bland annat i Bidar som ligger i norra Karnataka. Här deltog vi en kick-off för något som kallades “the IMAGE projekt”. Detta är ett samarbete mellan 6 olika NGOs finansierat av TdH Netherlands. Projektet  arbetar med att motverka barnäktenskap.

På min lediga tid träffade jag en del andra NGOs för att lära mig lite om deras arbeten. Jag var till exempel med Child Right’s Trust på en presskonferens i Cubbon Park. Inför de lokala valet hade de sammanställt ett antal punkter som de ville att de politiska partierna skulle lägga till i deras manifest. Vi besökte BJP, National Congress Party och Janatha Dala.

Min tredje helg blev jag bjuden på ett bröllop i Mysore. Där fick vi ta del av en fantastisk “South Indian Thally” – en måltid som ofta serveras på bröllop.

Jag gjorde även ett studiebesök på Christ University och Bangalore University där jag deltog i en konferens med tema “media and rural development”. Efter att jag avslutat mitt utbyte åkte jag till Malaysia för att skaffa mig ett turistvisum. Därefter åkte jag tillbaka till norra Indien och besökte Delhi, Amritsar, Shimla, Manali och Dharamsala – en helt fantastisk resa som jag sent kommer glömma.

Mitt volontärutbyte gav mig en fantastisk överblick på hur en lokal NGO bedriver sitt arbete. Jag lärde mig mycket om arbetskultur, hur relationer mellan NGOs och dess sponsorer kan se ut och förhållande mellan NGOs och local government. Jag fick knyta många fantastiska vänskapsband och skapa mitt egna sociala nätverk. Detta kommer vara ovärderligt då jag i samband med min magisterexamen skall göra en fältstudie i södra Indien sommaren 2019.