PeaceWorks

Menu

Ungas perspektiv på fred måste inkluderas

Solnedgång i Bogotá

Hälften av världens befolkning är under 30 år och många av dem lever i konfliktdrabbade länder. Som ni nu redan vet, slöts det i Colombia 2016 ett efterlängtat, men samtidigt inte okomplicerat, fredsavtal. Nu återstår det stora arbetet med återuppbyggnad av ett land som haft en av världens längsta inbördeskrig. Men för att skapa hållbar fred i Colombia är det särskilt viktigt att unga inkluderas.

I Colombia utgör unga en särskilt utsatt och sårbar grupp. På grund av den långa konflikten har ungas möjligheter att organisera sig starkt begränsats. Det är inte ovanligt att unga i Colombia ses som ett problem som ska lösas snarare än som en viktig resurs. Genom FN:s säkerhetsresolution om unga, fred och säkerhet kan detta sakta börja ändras.

Resolutionen framhåller unga som effektiva fredsbyggare och att de bör ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet kring fred och försoning för att det ska vara hållbart. Det är också särskilt viktigt för att motverka framväxten av extremism och minska risken för unga att rekryteras av extrema rörelser som exempelvis väpnade grupper.

Under konflikten i Colombia mötte många av de civilsamhällsorganisationer som organiserade unga och jobbade med nedrustning och icke-våld starkt motstånd. Trots detta finns många organisationer vars främsta fokus är att stärka ungas deltagande i fredsarbetet och återuppbyggnaden av samhället.

Till skillnad från den colombianska statens tidigare ensidiga fokus på militära medel som verktyg för fred, har dessa unga och organisationer länge arbetat för att skapa de sociala förutsättningar som krävs för att göra fredsarbetet möjligt.

Nu är det upp till bevis för det internationella samfundet att visa att de menar allvar med vikten av att inkludera unga och därmed också skapa förutsättningar för det. Det är vår fasta övertygelse att unga måste delta och deras perspektiv integreras för att skapa långsiktig fred i Colombia.