PeaceWorks

Menu

Ekolibria – Uppsala

Vår vision: Föreningens vision är att skapa förutsättningar för unga att vara aktiva deltagare i skapandet av morgondagens samhälle. Syftet med föreningen är att genom ett utbyte mellan unga ge unga verktyg att arbeta för en hållbar utveckling och sprida kunskap om frågor rörande miljö och hållbarhet.

Hör av dig om du vill veta mer!

Kontakta oss:

Facebook

logga