PeaceWorks

Menu

Fellowship -Sthlm

PeaceWorks Stockholm (lånad) 1040x548

Vår vision: Vi strävar efter en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare

Vad vi gör: Vi arbetar att erbjuda en plattform för ungas engagemang att förändra maktstrukturer och normer, med huvudfokus på antirasism, samt knyta kontakter och bygga nätverk med andra organisationer. I och med detta vill vi sprida information och uppmuntra till diskussion som bidrar till ökad kunskap, gemenskap och förståelse för olika folkgrupper, länder och kulturer på global och lokal nivå.

Kontakta oss:

fellowship@peaceworks.se