PeaceWorks

Menu

Fundación Amiga -Malmö

IMG_1123

Vår vision: Föreningens syfte är att erbjuda en plattform för intresserade ungdomar att engagera sig i frågor relaterade till interkulturella utbyten.

Vad vi gör: Vi arbetar med att vidareutveckla sociala projekt och volontärinsatser i Ecuador, Indien samt Nepal i samarbete med partnerorganisationer på plats. Målet med projekten är ett ökat engagemang för interkulturella utbyten, mänskliga rättigheter samt globala och internationella frågor.

Kontakt:

E-post: fundacionamiga@peaceworks.se