PeaceWorks

Menu

Multicultural -Växjö

Vår vision: Multiculturals övergripande vision, för både Sverige och Colombia, är att integrera olika ungdomar in i samhället, utifrån deras önskemål och på deras villkor. Ett stort mål för organisationen är att stärka deras självförtroende, att skapa insikt för de möjligheter som finns genom att fokusera på deras styrkor och med det inse deras egen förmåga. Men också att belysa för samhället om denna potential som ungdomarna har.

Vad vi gör: Multicultural är en ideell förening som vill framhäva de positiva möjligheterna som finns med mångfalden i vårt samhälle och sträva för en ökad respekt och förståelse mellan kulturer. Vi är aktiva både i Sverige och Colombia, med en gemensam värdegrund och starkt samarbete. I Colombia strävar vårt arbete efter en förbättrad social inkludering av ungdomar i olika utsatta grupper. I Sverige ligger fokus bland annat på ensamkommande barn och ungdomar där insatser görs för att integrera dem i det svenska samhället, bland annat genom läxläsning, fotboll, radioprogram och musikprojekt. I Colombia stöttar organisationen 350 barn som klassas som internflyktingar, genom bland annat fotbollsskola, workshops inriktade på konflikthantering, samt skapat en hip-hopskola, där exempelvis utbyte mellan artister i Sverige och Colombia varit ett lyckat projekt som ägt rum, m.m.

Kontakt: På vår hemsida multicultural.nu kan du läsa mer om vilka vi är, vad vi gör och hur du kan vara med. Klicka dig vidare på flikarna för att veta mer!

Följ oss gärna på Facebook multiculturalsverige och Instagram multiculturalsverige för att hålla dig uppdaterad i vårt fortsatta arbete!

Om du har några frågor går det att kontakta oss på Facebook eller  multiculturalsverige@gmail.com