PeaceWorks

Menu

PeaceWorks Malmö- Malmö

PW-logga kopia

Vår vision: Syftet med vår förening är att du som är intresserad av samhällsfrågor och samhällsutveckling, samt är allmänt nyfiken på din omvärld tillsammans med likasinnade ska få utvecklas på dessa punkter och inspireras till ett vidare samhällsengagemang. Vi vill också bekanta oss med nya människor och sammanhang samt ta del av våra olika kulturer och intressen för att uppnå ett öppnare samhälle samt för att minska eventuella rädslor för varandras olikheter. Vi vill helt enkelt skapa en politiskt och religiöst obunden mötesplats där unga som vill påverka samhällsutvecklingen kan mötas och utbyta samt utveckla tankar och idéer. PeaceWorks Malmö vill arbeta för att PeaceWorks Swedens vision integreras på lokal nivå där vi ökar ungas organisering och inflytande så att.

Vad vi gör: Vi i föreningen PeaceWorks Malmö vill ge dig möjligheten att få en mer inspirerande, spännande och meningsfull fritid. Vi träffas och diskuterar aktuella samhällsfrågor, upptäcker nya sidor av Malmö och går på spännande aktiviteter samt studiebesök. Vi hittar på massa roliga saker ihop, bl.a:

  • #filmkvällar med vegansk pizza
  • Knytkalas.
  • Föredrag o evenemang på Malmö högskola, biblioteken, m m.
  • Aktioner för mänskliga rättigheter.
  • Arrangera egna föredrag, bjuda in föreläsare.
  • Stötta projekt som unga vill driva.

Kontakta oss:

E-post: malmo@peaceworks.se

Facebook