PeaceWorks

Menu

Internationella projekt

Internationella projekt

PeaceWorks är en ideell organisation.
Det innebär att vi inte tar ut några vinster eller tjänar pengar på att du åker på projekt eller på praktik.

Vi erbjuder internationella projekt för dig med eller utan tidigare erfarenhet. Inom alla våra program ingår en förberedande utbildning där vi fördjupar oss i globala maktstrukturer och diskuterar vad du kan göra för att skapa positiva och ömsesidiga utbyten på plats i värdlandet och på projektet.

Du blir också inbjuden till en hemkomst-träff i syfte att följa upp och utvärdera din utlandsvistelse, men också för att ta till vara på dina erfarenheter och ditt engagemang. Du kanske vill driva ett eget projekt för fred när du kommer hem? Då hjälper vi dig med det.

På projektet i värdlandet bidrar du med dina erfarenheter och din energi samtidigt som din förmåga till kritisk reflektion utvecklas. Dessutom får du lärdomar och vänner för livet, kanske lär du dig ett nytt språk!

Vi erbjuder fyra typer av internationella program (klicka för att se information om programmen):

5 månader i fält - utbildning och praktik utomlands

Är du intresserad av att på djupet förstå mer om globala maktstrukturer och internationella samarbeten? Vill du få erfarenheter i en internationell miljö där du lär dig om arbetet i en lokal kontext? Då är detta ett program för dig!

Vad? Ett utbildningsprogram med praktik på ett internationellt projekt på höstterminen.
När? Start i december 2019 (9 - 13 december), utfärd i januari 2020 t om juni 2020.
Hur? Två utbildningstillfällen och fem månader på projekt utomlands samt kurs vid hemkomst.

PeaceWorks internationella program inkluderar en gedigen utbildning i global rättvisa där vi går igenom globala maktstrukturer, normkritik och projektledning ur ett dekolonialt perspektiv*. Det finns inga krav på förkunskaper för att gå våra program. Vi blandar interaktiva övningar med intressanta föreläsningar som gästas av olika organisationer som jobbar med civilsamhället i det globala syd, rättighets- och hållbarhetsfrågor. Se vad vi gjort under tidigare kurser!

I programmet ingår en fem månaders vistelse på ett projekt där du får djupare förståelse för och erfarenhet av en kontext och det temaområde du är intresserad av. På fem månader kommer du även in i en vardag, lär dig om arbetet och engagemanget i organisationen, samt lära känna massa nya människor.

Programmet vänder sig till unga mellan 18 och 30 år och projekten vi erbjuder har följande temaområden; kvinnors rättigheter, ungas organisering och aktivism, ”local community building”, och alternativ utbildning. Efter att programmet är avslutat får du ett intyg på din utlandsvistelse och diplom som visar på att du tagit del av de olika kurserna som ingår i programmet. Kurserna har både teoretiska som praktiska inslag och interaktiva övningar är en viktig del av vårt utbildningskoncept. Det ingår även språkundervisning beroende på vilket temaområde och land som du har valt.

Vad kostar det?
39 000 kr. Vad ingår?

 • Utbildning/förberedelsekurs + 1 dags återträff (se upplägget nedan)
 • 5 månader på projekt/organisation utomlands*
 • Handledning på projektet
 • Logi i värdlandet
 • Kost i värdlandet (förutom i Palestina/Israel och Kenya)
 • Hämtning/lämning flygplatsen i värdlandet
 • Försäkring under projektperioden
 • Kursmaterial

Du betalar själv för resa, visum och vaccinationer, samt resa till och från kurstillfällena i Sverige.

*För Israel/Palestina gäller 3 månader i landet + 2 månaders praktik på en organisation i Sverige med koppling till sociala projekt i Palestina. Denna praktik är förlagd till Stockholm och boende ordnar du själv med.

 

Upplägg utbildning och praktik

 

Projektledning – att driva fredsprojekt.

PeaceWorks egen projektledningsutbildning där du får verktyg för att driva en projektidé från vision till genomförande. Kursen grundar sig på interaktiva övningar, samarbete, konfliktlösning och diskussioner om normer, makt och engagemang.

Läs mer om kursinnehållet här.

 

Global (o)rättvisa. 

Var? PeaceWorks kontor i Stockholm.

Under denna kursvecka går vi igenom teman som;

Normkritik, intersektionalitet och antirasism

Globala maktstrukturer

Kolonialism och kolonialitet

Vad är internationell solidaritet? Vad är ”utveckling”?

Ekonomisk ojämlikhet

Kommunikation och samarbeten

Praktisk förberedelse inför praktiken

 

Praktikperiod under en termin.  
Praktik hos PeaceWorks samarbetsorganisationer i Tanzania, Marocko, Israel/Palestina, Peru, Kenya.

 

Hemkomstkurs efter avslutad praktik.

För att utvärdera praktiken och bygga vidare på engagemang.

 

 

Om projekten

Våra samarbetsorganisationer är liksom PeaceWorks icke-vinstdrivande, religiöst och politiskt obundna. Kostnaderna i länderna är väldigt olika men deltagaravgiften är samma för alla projekt. Det betyder att du som praktikant på vissa projekt behöver stå för mat själv. För fler frågor om nedanstående projekt och länder ring oss så berättar vi mer!

Aldea Yanapay, Cusco, Peru
En ideell organisation som arbetar för barns och ungas rätt till fritid och kunskap genom informellt lärande så som teater, musik och meditation. Aldea består av två skolor, en på landsbygden och en i staden. Där får barn och unga utrymme och möjlighet att utvecklas kreativt och öka medvetenheten om sig själva och sin omvärld. Här hjälper du som praktikant till med aktiviteter kring exempelvis ledarskapsutbildningar för unga, administration och kommunikation och utbildningsprojekt för barn och unga. Läs mer om Aldea Yanapay här. 

Association for Arab youth – Baladna, Haifa, Israel/Palestina
En organisation som driver flera utbildningsprojekt med fokus på att stärka makt och inflytande för unga palestinier i Haifa. Baladna håller workshops i bland annat social aktivism både nationellt och lokalt. Som praktikant kommer du t ex hjälpa till med deras olika aktiviteter och events och hjälpa till med administration och informationsspridning. Projektlängden är tre månader då det är längsta tiden en kan få vistas i landet på grund av visumregler. Resterande två månader sker praktiken på organisationen Palestinagrupperna i Stockholm. Läs mer om organisationen här.

Farah Association, Essaouira, Marocko
En ideell ungdomsorganisation som arbetar med ungdomsfrågor och utbildning i deras lokalsamhälle. I samarbete med landets skolmyndighet har organisationen olika projekt som syftar till att stärka ungas position i samhället. Detta görs både genom utbildning i bland annat språk samt genom att projekt med ungas organisering i fokus. Ett exempel är projektet English street school, ett initiativ som går ut på att barn och ungdomar upp till 17 år ska få möjligheten att lära sig engelska på fritiden. För att göra det tillgängligt för alla använder de sig av stadens gator och innergårdar för att skapa klassrum. Läs mer om Farah organisationen här! Läs även om Agnes om hennes erfarenheter från projektet. 

Women’s Empowerment Link (WEL), Nairobi, Kenya

Organisationen arbetar med stärkandet av kvinnors rättigheter och möjligheter i Kenya. WEL:s huvudfokus ligger på att ge kvinnor egen makt inom det ekonomiska, sociala och politiska livet. Dom jobbar för att fler kvinnor ska ta plats i politiken, förebygga sexuellt och könsbaserat våld riktad mot kvinnor och flickor och för att hjälpa unga kvinnor att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Har du som praktikant IT-kunskaper och är duktig på social media och kommunikation är det särskilt uppskattat för WEL! Läs mer om organisationen här. 

 Vision for Youth, Arusha, Tanzania

Organisationen arbetar med att stötta ungdomsorganisering och initiativ som drivs av unga i Arusha. Fokus  är bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och att stärka unga människors självkänsla, självständighet och drivkraft att skapa egna projekt och sysselsättningar genom socialt entreprenörskap. Som praktikant arbetar en bland annat med att hålla olika workshops på fritidsliknande klubbar och på skolor tillsammans med tanzaniska volontärer. Läs mer om Vision for Youth här. 

Hur ansöker du?

1. Använd ansökningsformuläret och Ansök direkt på vår hemsida. Vi tar in deltagare löpande, se kalendariet för sista anmälningsdatum.

 1. I ansökan (den ruta där du motiverar din medverkan) beskriver du varför du vill gå programmet. Där skriver du också det temaområde du är mest intresserad av och varför.
 2. Vi kallar på intervju för att lära känna dig bättre och för att berätta mer om PeaceWorks och upplägget på programmet. Därefter ber vi dig fylla i ett informationsformulär om dig själv, som vi kan skicka till våra partnerorganisationer.

Har du frågor hör gärna av dig till oss på PeaceWorks volontar.stockholm@peaceworks.se, tel: 0707 52 96 61 eller till den internationella samordnaren: julia.eriksson@peaceworks.se, tel: 0707 52 96 61.

 

European Solidarity Corps - gratis utbyten inom Europa

Vill du åka på ett volontärutbyte inom Europa? Vill du lära känna ett annat europeiskt land och samtidigt få arbetslivserfarenhet?

Vad? European Solidarity Corps (Europeiska solidaritetskåren), eller kort och gott ESC, är ett kostnadsfritt volontärutbyte som riktar sig till unga mellan 18 och 30.

Europeiska solidaritetskårens deltagare värnar om värderingar som solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och tror på att främja ett rättvist och jämlikt samhälle som präglas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Syftet med Europeiska solidaritetskåren är att skapa möjligheter för unga att få erfarenheter utomlands och att främja möten mellan unga inom Europa. Som ESC-volontär får du både arbetserfarenhet och möjlighet att utveckla dina sociala och kommunikativa kompetenser.

Som ESC-volontär är du borta i 2 till 12 månader och arbetar på ett lokalt projekt. Det finns projekt och organisationer med alla möjliga inriktningar att välja bland. T ex kan du volontära på projekt som jobbar med ekologiskt jordbruk, flyktingar, hälsa, skolverksamhet, mänskliga rättigheter och djur-och naturvård. ESC-programmet är finansierat av EU-kommissionen genom "Erasmus+" vilket innebär att mat, boende, fickpengar, försäkring, lokal transport och volontärkurser ingår.

PeaceWorks skickar ett antal svenska volontärer per år till länder som t ex Moldavien, Italien, Turkiet, Tyskland, Rumänien och Litauen. Vi tar även emot europeiska volontärer här i Sverige.

 

Såhär gör du för att bli solidaritetsvolontär i Europa:

1.Du börjar du med att registrera dig i Europeiska Solidaritetskårens databas (PASS), på https://www.webgate.ec.europa.eu/cas/login

eller https://europa.eu/youth/solidarity_sv : "Gå med i kåren"

2. När du registrerat dig slussas du vidare att fylla i frågor om vilket land, under vilken tidsperiod och med vilken typ av projekt du vill jobba. Databasen kommer då att presentera möjliga alternativ som finns för dig.

3. Klicka upp det projekt som intresserar dig och läs på om detta.

4.När du har bestämt dig för projekt ansöker du genom knappen "Apply" på samma sida. Sedan väntar du på ett godkännande från den mottagande organisationen.

5. När du blivit godkänd av mottagande organisation så kontaktar du PeaceWorks så att vi kan vara din sändande organisation.

Som sändande organisation ser PeaceWorks till att du är försäkrad och hjälper till med förberedelser inför din utlandsvistelse. Under tiden du är borta har du en handledare på projektet samt en kontaktperson på PeaceWorks som du kan vända dig till. När du kommer hem anordnas även en hemkomst-träff för att tillsammans med andra volontärer utvärdera ditt utbyte.

 

Har du fler frågor kontakta julia.eriksson@peaceworks.se

 

 

 

Flexibelt program - sociala projekt att delta i utomlands

Är du intresserad av att på djupet förstå mer om globala maktstrukturer och internationella samarbeten? Vill du få erfarenheter i en internationell miljö där du praktiskt får lära dig om arbetet på en lokal organisation? Vill du själv bestämma projekt, land och hur länge du ska vara borta?

Vad? Ett volontärutbyte där du själv väljer projekt, land och tid på projektet (minst 1 månad).

När? Avfärd första måndagen i månaden.

Vad ingår i programmet?

 • 1 eller 2 dagars förberedelsekurs (inkl fika, lunch och viss reseersättning) beroende på hur länge du ska vara borta
 • Hemkomstkurs
 • Språkkurs i värdlandet om du är borta 6 - 12 månader.
 • Mat och boende under projekttiden
 • Hämtning och lämning på flygplatsen i värdlandet
 • Introduktionskurs i värdlandet
 • Sjukdoms- och olycksfallsförsäkring
 • Stöd från PeaceWorks och mottagande organisation
 • Intyg efter utbytet

Vad kostar det? Deltagaravgiften varierar beroende på land och hur länge du vill vara borta. Se vår prislista.

Exempel:
Vietnam i 2 månader = 18 000 kr
Nepal i 4 månader = 23 000 kr
Kenya i 6 månader = 34 000 kr (inkl swahili-kurs)
Peru i 12 månader = 44 000 kr (inkl spanskakurs)

Hur går det till? Välj ut tre projekt du är intresserad av i projektlistan nedan. Skicka in en ansökan till oss. Vi kontaktar sedan vår samarbetsorganisation i landet som bekräftar om du blivit antagen. Om det inte finns plats på ditt förstahandsval går vi vidare med dina två andra alternativ eller så försöker vi hitta något liknande projekt. Innan avresa anordnas en förberedelsekurs tillsammans med andra deltagare.

Hur är det att åka på volontärutbyte i ett annat land? Läs om våra tidigare volontärers upplevelser och erfarenheter: Röster från världen.

 

 

 

 

Nedan kan du söka på olika typer av projekt och länder där våra samarbetsorganisationer finns. Dessa projekt kan du välja inom vårt Flexibla program. 

Inga projekt hittades