PeaceWorks

Menu

Frågor och svar

1. Vilka typer av internationella projekt kan du åka på med PeaceWorks?

PeaceWorks erbjuder fyra typer av program där du åker och deltar på ett internationellt projekt som volontär. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med vilket program som passar dig bäst!

Läs mer om våra olika program på Internationella projekt.

Praktik i Colombia 6-8 månader

Vi erbjuder praktikplatser på tre organisationer i Colombia genom det Sida-finansierade praktikantprogrammet. Du blir helt finansierad under tiden du gör praktik. Under fliken “vi i Colombia” kan du läsa mer om denna möjlighet.

Gruppresor/klassresor

Vi erbjuder skräddarsydda gruppresor och klassresor med generösa rabatter.

Minor Field Study samt gymnasiearbete

Vill du göra ditt gymnasiearbete eller skriva din högskoleuppsats utomlands hjälper vi dig med detta. Vi har flera tidigare volontärer som gjort sitt gymnasiearbete eller MFS via oss.

2. Vad är en volontär?

En volontär hjälper till där det behövs. Tanken är att en volontär fungerar som två extra händer på ett projekt, man ersätter inte ordinarie arbetskraft. En volontär får inte heller något arvode för sitt jobb. Som volontär öppnas möjligheten att uppleva det dagliga livet i ett annat land, lära känna nya människor och perspektiv, få unik inblick i hur sociala organisationer fungerar, få vänner från hela världen och kanske lära sig ett nytt språk. PeaceWorks sätter stor vikt på att volontärens deltagande i ett projekt utomlands ska handla om ett utbyte av erfarenheter och perspektiv. Vi tror att det handlar om ett ömsesidigt utbyte snarare än att du åker iväg och “räddar världen”.

3. Vad kan en arbeta med?

Tidigare volontärer har bland annat tagit del av arbetet på projekt och organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter, skolverksamhet och undervisning, lantbruk, djur- och naturskydd, ungdomscenter och sportföreningar. Vilket projekt man blir placerad på beror dels på vilket land man vill åka till, på volontärens egna önskemål och hur väl det matchar med värdprojektets/organisationens behov och krav.  Kolla in några av de internationella projekten i databasen under fliken “Internationella projekt”. Svårt att välja projekt och land? Ring eller maila oss så guidar vi dig!

4. Hur bor du?

Det finns flera olika boendeformer. I många länder är värdfamilj det vanligaste. Att bo i värdfamilj innebär att du snabbt kommer in i det vardagliga livet och får ett kontaktnät genom familjens släkt och vänner. Samtidigt krävs det viss anpassning från din sida och att man rättar sig efter de regler som finns i huset och den kontext du hamnar i. I vissa av våra samarbetsländer bor du självständigt eller tillsammans med andra volontärer, antingen i anslutning till projekten eller på orten där man arbetar. Detta ger volontären lite mer frihet att göra som man vill, samtidigt som det kan vara en utmaning att bo och arbeta på samma ställe eller bo på egen hand i ett främmande land. Vilken boendeform man får beror på önskemål, värdlandet och projektet.

5. Varför åka med PeaceWorks och inte någon annan organisation eller företag?

Idag finns massor med olika företag och organisationer som erbjuder volontärarbeten eller möjligheter till att engagera sig för en bättre värld. För att göra det lite lättare att fatta beslut om vem av alla dessa du ska välja, vill vi på PeaceWorks berätta vad som skiljer oss från de andra.

Billigt. Vi är en ideell organisation, vilket betyder att vi drivs helt utan vinstintressen.

Medlemmarna i centrum. Eftersom vi är en ideell organisation drivs vi av våra medlemmar. Det gör dig som person viktig och du har som medlem möjlighet att påverka och förbättra vår internationella verksamhet och ha inflytande över hur organisationen i övrigt ska fungera.

Erfarenhet. Vi har funnits som organisation sedan 1974 vilket innebär att vi har lång erfarenhet av att skicka iväg och ta emot personer på olika typer av internationella projekt.

Utbud. PeaceWorks är med i olika internationella nätverk där organisationer från hela världen är representerade. Det betyder att det finns ett stort utbud av länder och projekt som du som kan åka till. Våra samarbetsorganisationer i andra länder har lång erfarenhet av att ta emot och att skicka volontärer på olika utbyten.

Möjlighet till fortsatt engagemang. Efter att ha kommit hem från ett utbyte känner många att de vill fortsätta engagera sig för en bättre värld och inte bara återgå till sina gamla vanor. I PeaceWorks finns många möjligheter att ta sitt engagemang dit man själv vill. Till exempel finns  föreningar där du kan engagera dig, eller så startar du din egen förening eller skapar ett eget projekt för förändring. Då kan du få finansiellt och praktiskt stöd av oss!

6. Kan jag åka med vänner eller min familj?

Det är inte ovanligt att åka iväg med en vän eller med familjemedlemmar! I vissa fall är det möjligt men kan bero på platstillgång och om det passar för projektet och våra samarbetsorganisationer i världen.

7. Hur gammal måste en vara?

På de flesta projekt bör deltagaren ha fyllt 18 år men ibland gör vi undantag. Hör gärna av dig om du är under 18 och vill åka iväg så försöker vi hitta en lösning. Inom Europa finns massor med organisationer och ungdomsutbyten där även du mellan 14-17 år är välkommen! Hör av dig till oss för tips och råd!

8. Varför betalar en för att arbeta gratis?

Vi måste ta ut en avgift för ditt utbyte för att kunna sköta all administration, förberedelse, handledning innan och under ditt utbyte. Vi betalar även pengar till ett psykologteam som ställer upp och stöttar ifall du behöver professionell hjälp. Dessutom ingår en heltäckande sjukförsäkring i din avgift under hela perioden du är borta. Viktigt är att notera att vi inte tjänar några pengar  på ditt utbyte då vi är en icke vinstdrivande organisation.