PeaceWorks

Menu

Frågor och svar

1. Vilka typer av internationella projekt kan du åka på med PeaceWorks?

PeaceWorks erbjuder fyra typer av program där du åker och deltar på ett projekt som internationell praktikant. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med vilket program som passar dig bäst!

Läs mer om våra olika program på Internationella projekt.

Praktik i Colombia 6-8 månader

Vi erbjuder praktikplatser på en organisation Colombia genom det Sida-finansierade praktikantprogrammet. Du blir helt finansierad under tiden du gör praktik. Under fliken “vi i Colombia” kan du läsa mer om denna möjlighet.

Minor Field Study samt fältstudier

Vill du skriva din högskoleuppsats utomlands hjälper vi dig med detta. Vi har flera tidigare deltagare som gjort MFS via oss, och som gjort fältstudier på egen hand.

2. Vad gör en praktikant i fält?

Att delta i ett internationellt projekt är en lärande process. Du kommer vara en del av en organisation som driver olika sociala och/eller politiska frågor. Det innebär att du kommer vara med i en process för förändring på en social organisation, och lära sig om hur en organisation på olika sätt kan arbeta. Fältarbetet kan variera mycket beroende på vilken typ av organisation du väljer. Praktikantens roll i organisationen kan variera beroende på tidigare erfarenhet, men tidigare erfarenhet är inte ett krav för att ansöka. Vi kan gemensamt hitta ett projekt som passar dig. Kontakta oss för att veta mer om ett specifikt projekt, och om vad, eller hur de arbetar.

3. Hur bor du?

Det finns flera olika boendeformer. I många länder är värdfamilj det vanligaste. Att bo i värdfamilj innebär att du snabbt kommer in i det vardagliga livet och får ett kontaktnät genom familjens släkt och vänner. Samtidigt krävs det viss anpassning från din sida och att man rättar sig efter de regler som finns i huset och den kontext du hamnar i. I vissa av våra samarbetsländer bor du självständigt eller tillsammans med andra, antingen i anslutning till projekten eller på orten där man arbetar. Vilken boendeform man får beror på önskemål, värdland och projekt.

4. Hur gammal måste en vara?

På de flesta projekt bör deltagaren ha fyllt 18 år. Vi är en ungdomsorganisation men har ingen övre åldersgräns för dig som är ung och vill delta.

5. Vad går avgiften till?

Vi måste ta ut en avgift för ditt utbyte för att kunna sköta all administration, förberedelse, handledning innan och under ditt utbyte. Vi betalar även pengar till ett psykologteam som ställer upp och stöttar ifall du behöver professionell hjälp. Dessutom ingår en heltäckande sjukförsäkring i din avgift under hela perioden du är borta. Viktigt är att notera att vi inte tjänar några pengar  på ditt utbyte då vi är en icke vinstdrivande organisation.