PeaceWorks

Menu

Internationella projekt

Internationella projekt

PeaceWorks är en ideell organisation.
Det innebär att vi inte tar ut några vinster eller tjänar pengar på att du åker som volontär eller praktikant.

Vi erbjuder internationella projekt för dig med eller utan tidigare erfarenhet. Inom alla våra program ingår en förberedande utbildning där vi fördjupar oss i globala maktstrukturer och diskuterar vad du kan göra för att skapa positiva och ömsesidiga utbyten på plats i värdlandet och på projektet.

Du blir också inbjuden till en hemkomst-träff i syfte att följa upp och utvärdera din utlandsvistelse, men också för att ta till vara på dina erfarenheter och ditt engagemang. Du kanske vill driva ett eget projekt för fred när du kommer hem? Då hjälper vi dig med det.

På projektet i värdlandet bidrar du med dina erfarenheter och din energi samtidigt som din förmåga till kritisk reflektion utvecklas. Dessutom får du lärdomar och vänner för livet, kanske lär du dig ett nytt språk!

Vi erbjuder fyra typer av internationella program (klicka för att se information om programmen):

Sommarprogrammet - utbildning och 2 månaders praktik under sommaren 2019

Är du intresserad av att på djupet förstå mer om globala maktstrukturer och internationella samarbeten? Vill du få internationell erfarenhet och lära dig hur en lokal organisation arbetar på plats utomlands? Då är detta ett program för dig!

Vad? Ett 2-månaders utbildningsprogram med praktik på en social organisation i Marocko, Peru, Tanzania eller Israel/Palestina

När? Start juni t om augusti 2019

Hur? En veckas kurs följt av sex veckor på ett projekt utomlands samt 3 dagars fortsättningskurs vid hemkomst.

PeaceWorks globala sommarprogram inkluderar en gedigen utbildning i global rättvisa där vi går igenom globala maktstrukturer, normkritik och projektledning ur ett dekolonialt perspektiv*.

I programmet ingår en 6 veckors utlandsvistelse på ett projekt där du får djupare förståelse för, och erfarenhet av, en kontext och det temaområde du är intresserad av. Projekten och våra samarbetsorganisationer finns i Peru, Tanzania, Marocko och Israel/Palestina, men ändringar kan komma att ske.

Programmet vänder sig till unga mellan 18 och 30 år. Inga förkunskaper krävs. Projekten vi erbjuder har följande temaområden; ungas organisering, alternativ utbildning, social gräsrotsaktivism och ”local community building". När du kommit hem från resan träffas vi för en hemkomstkurs för att utvärdera och reflektera över dina nya erfarenheter tillsammans med andra deltagare.

Efter att programmet är avslutat får du ett intyg på din utlandsvistelse och diplom som visar på att du tagit del av de olika kurserna som ingår i programmet. Kurserna har både teoretiska som praktiska inslag och interaktiva övningar är en viktig del av vårt utbildningskoncept. Tidigare språkkunskaper är inget krav men kan vara till fördel på projektet.

Vad kostar det?

19 000 kr för två månaders sommarprogram. Då ingår:

 • 8 dagars utbildning
 • Kursmaterial och t-shirt
 • Helpension under kurstillfällena
 • 6 veckor på ett projekt
 • Handledning på projektet
 • Kost och logi i volontärlandet*
 • Hämtning/lämning flygplatsen i projektlandet
 • Försäkring under projektperioden

*I Israel/Palestina står du själv för matkostnader
Du betalar själv för resor, visum och vaccinationer.

Mer om de olika projekten:

Aldea Yanapay, Cusco, Peru
En ideell organisation som arbetar för barns och ungas rätt till fritid och kunskap genom informellt lärande så som teater, musik och meditation. Aldea består av två skolor, en på landsbygden och en i staden. Där får barn och unga utrymme och möjlighet att utvecklas kreativt och öka medvetenheten om sig själva och sin omvärld.

United Planet, Tanzania
Organisationen arbetar bland annat med volontärutbyten och stöttar sociala projekt som drivs av unga i Arusha och Bagamoyo. Fokus för projekten är bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och att stärka unga människors självkänsla, självständighet och drivkraft att skapa egna projekt och sysselsättning.

Association for Arab youth – Baladna, Haifa, Israel
En organisation som driver flera utbildningsprojekt med fokus på att stärka makt och inflytande för unga palestinier i Israel. Baladna håller workshops i bland annat social aktivism både nationellt och lokalt. Projektlängden är tre månader då det är längsta tiden en kan få vistas i landet på grund av visumregler.

Farah Association
En ideell ungdomsorganisation som arbetar med ungdomsfrågor och utbildning i deras lokalsamhälle. I samarbete med landets skolmyndighet har organisationen olika projekt som syftar till att stärka ungas position i samhället. Detta görs både genom utbildning i bland annat språk samt genom att projekt med ungas organisering i fokus. Ett exempel är projektet English street school som är initiativ som går ut på att barn och ungdomar upp till 17 år ska få möjligheten att lära sig engelska på fritiden. För att göra det tillgängligt för alla använder de sig av stadens gator och innergårdar för att skapa klassrum.

Hur ansöker du?

 1. Använd ansökningsformuläret och Ansök direkt på vår hemsida senast den 18e april.
 2. I motivationsbrevet som du bifogar beskriver du varför du vill gå programmet. Där skriver du också en priolista på de tre temaområde/land du är mest intresserad av och varför.
 3. Skicka ett mail till kajsa.peaceworks@gmail.se när du har fyllt i ansökan och skickat den. I ämnesraden skriv ditt namn och ”PW Globala Sommarprogram”.

Vi meddelar dig 1-2 veckor efter sista ansökningsdatumet om du är antagen till programmet. Har du frågor hör gärna av dig till oss på PeaceWorks i Stockholm på info@peaceworks.se,

tel: 0707 52 96 61 eller till internationella samordnaren kajsa.stenberg@peaceworks.se, tel: 0707 52 96 63.

 

Upplägg på programmet

17-21 juni               Utbildningsvecka med kurser i bland annat: Globala maktstrukturer, projektledning, normkritik, kommunikation och praktiska förberedelser inför praktiken.

25 juni-6 augusti   Praktik på projekt

17-18 augusti          Hemkomstkurs, utvärdering och presentation av praktiken.

Långa programmet - utbildning och 5 månaders praktik på projekt utomlands

Är du intresserad av att på djupet förstå mer om globala maktstrukturer och internationella samarbeten? Vill du få erfarenheter i en internationell miljö där du lär dig om arbetet i en lokal kontext? Då är detta ett program för dig!

Vad? Ett utbildningsprogram med praktik på ett internationellt projekt.

När? I oktober 2018 t om juni 2019.

Hur? Tre utbildningstillfällen, fem månader på projekt utomlands samt kurs vid hemkomst. 

PeaceWorks internationella program inkluderar en gedigen utbildning i global rättvisa där vi går igenom globala maktstrukturer, normkritik och projektledning ur ett dekolonialt perspektiv*. Det finns inga krav på förkunskaper för att gå våra program. Under kurserna lär du dig om de olika teman genom interaktiva övningar och genom att själv få testa på att skapa projekt för förändring. Vi bjuder dessutom in andra organisationer och kunniga på olika temaområden som exempelvis antirasism, social rättvisa och aktivism i Palestina och fredsarbete i Colombia.  

I programmet ingår en fem månaders vistelse på ett projekt där du får djupare förståelse för och erfarenhet av en kontext och det temaområde du är intresserad av. På fem månader kommer du även in i en vardag, lär dig om arbetet och engagemanget i organisationen, samt lära känna massa nya människor.

När du kommer hem har du möjlighet att skapa och driva ditt eget projekt baserat på dina erfarenheter från programmet. PeaceWorks stödjer dig då ekonomiskt och hjälper dig att utföra ditt projekt.   

Programmet vänder sig till unga mellan 18 och 30 år och projekten vi erbjuder har följande temaområden; ungas organisering, ”local community building”, kvinnors rättigheter och alternativ utbildning. Efter att programmet är avslutat får du ett intyg på din utlandsvistelse och diplom som visar på att du tagit del av de olika kurserna som ingår i programmet. Kurserna har både teoretiska som praktiska inslag och interaktiva övningar är en viktig del av vårt utbildningskoncept. Det ingår även språkundervisning beroende på vilket temaområde och land som du har valt.

Vad kostar det?
32 000 kr. Vad ingår?

 • Totalt 9 dagars utbildning
 • 5 månader på en civilsamhällesorganisation*
 • Helpension under kurstillfällena (om du inte bor i Stockholm)
 • Handledning på projektet
 • Boende i värdlandet
 • Hämtning/lämning flygplatsen i projektlandet
 • Försäkring under projektperioden
 • Kort språkkurs innan avresa
 • Kursmaterial

Du betalar själv för resa, visum och vaccinationer, samt resa till och från kurstillfällena i Sverige. I Tanzania, Peru och Marocko ingår även mat i avgiften. I Kenya ingår frukost.

*För Israel/Palestina gäller 3 månader i landet + 2 månaders praktik på en organisation i Sverige med koppling till sociala projekt i Palestina. Denna praktik är förlagd till Stockholm och boende ordnar du själv med. PeaceWorks står för en del av resekostnader inom Stockholm.

 

Upplägg och schema för kurserna

31 OKTOBER - 2 NOVEMBER, kl 13.00-18.00

Innehåll teman:

Normkritik, intersektionalitet. Våld och fred.

Globala maktstrukturer, kolonialism och kolonialitet. Ekonomisk ojämlikhet.

Agenda 2030, internationell solidaritet, exempel fredsbyggande i Colombia. 

 

12 NOVEMBER,  KL 10.00-16.00 

Innehåll tema: Ickevåld - att agera mot våld och orättvisor. Perspektiv från människorättsförsvarare i Guatemala och Mexico.

17 NOVEMBER - 18 NOVEMBER , KL 10.00 - 16.00

Projektledning DRIV– att driva ett socialt projekt. Få inspiration och verktyg till hur du skapar och driver ett projekt med ett normkritiskt perspektiv.

 

10 DECEMBER - 11 DECEMBER, kl 13.00 - 18.00 / 10.00 - 16.00
Förberedelse inför resan - praktiska förberedelser och att hantera utmaningar
Kommunikation och samarbete och Intensivkurs i språk (swahili, arabiska eller spanska)

 

JANUARI - MAJ
Praktik på PeaceWorks samarbetsorganisationer i Marocko, Israel/Palestina, Peru, Kenya eller Tanzania.

 

MAJ/JUNI, 1 dag

Hemkomstkurs – utvärdera praktiken, bygga vidare på engagemang och skapa egna projekt för fred.

Om projekten

Våra samarbetsorganisationer är liksom PeaceWorks icke-vinstdrivande, religiöst och politiskt obundna. Kostnaderna i länderna är väldigt olika men deltagaravgiften är samma för alla projekt. Det betyder att du som praktikant på vissa projekt behöver stå för mat själv. För fler frågor om nedanstående projekt och länder ring oss så berättar vi mer!

Aldea Yanapay, Cusco, Peru
En ideell organisation som arbetar för barns och ungas rätt till fritid och kunskap genom informellt lärande så som teater, musik och meditation. Aldea består av två skolor, en på landsbygden och en i staden. Där får barn och unga utrymme och möjlighet att utvecklas kreativt och öka medvetenheten om sig själva och sin omvärld. Här hjälper du som praktikant till med aktiviteter kring exempelvis ledarskapsutbildningar för unga, administration och kommunikation och utbildningsprojekt för barn och unga.

United Planet, Tanzania
Organisationen arbetar bland annat med volontärutbyten och stöttar sociala projekt som drivs av unga i Arusha och Bagamoyo. Fokus för projekten är bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och att stärka unga människors självkänsla, självständighet och drivkraft att skapa egna projekt och sysselsättning. Här kommer också projektledning tillsammans med tanzaniska unga ingå i arbetsuppgifterna.

Association for Arab youth – Baladna, Haifa, Israel
En organisation som driver flera utbildningsprojekt med fokus på att stärka makt och inflytande för unga palestinier i Israel. Baladna håller workshops i bland annat social aktivism både nationellt och lokalt. Som praktikant kommer du t ex hjälpa till med deras olika aktiviteter och events och hjälpa till med administration och informationsspridning. Projektlängden är tre månader då det är längsta tiden en kan få vistas i landet på grund av visumregler. Resterande två månader sker praktiken på organisationen Palestinagrupperna i Stockholm.

Farah Association, Essaouira, Marocko
En ideell ungdomsorganisation som arbetar med ungdomsfrågor och utbildning i deras lokalsamhälle. I samarbete med landets skolmyndighet har organisationen olika projekt som syftar till att stärka ungas position i samhället. Detta görs både genom utbildning i bland annat språk samt genom att projekt med ungas organisering i fokus. Ett exempel är projektet English street school som är initiativ som går ut på att barn och ungdomar upp till 17 år ska få möjligheten att lära sig engelska på fritiden. För att göra det tillgängligt för alla använder de sig av stadens gator och innergårdar för att skapa klassrum.

Women’s Empowerment Link (WEL), Nairobi, Kenya

Organisationen arbetar med stärkandet av kvinnors rättigheter och möjligheter i Kenya. WEL:s huvudfokus ligger på att ge kvinnor egen makt inom det ekonomiska, sociala och politiska livet. Dom jobbar för att fler kvinnor ska ta plats i politiken, förebygga sexuellt och könsbaserat våld riktad mot kvinnor och flickor och för att hjälpa unga kvinnor att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Har du som praktikant IT-kunskaper och är duktig på social media och kommunikation är det särskilt uppskattat för WEL!

 

Hur ansöker du?
1. Använd ansökningsformuläret och Ansök direkt på vår hemsida senast den 18 oktober

 1. I ansökan (den ruta där du motiverar din medverkan) beskriver du varför du vill gå programmet. Där skriver du också det land du är mest intresserad av och varför.
 2. När vi fått in din ansökan kallar vi på intervju för att lära känna dig bättre och för att berätta mer om PeaceWorks och upplägget på programmet.

Vi meddelar dig 1 vecka efter sista ansökningsdatumet om du är antagen till programmet. Har du frågor hör gärna av dig till oss på PeaceWorks i Stockholm på volontar.stockholm@peaceworks.se, tel: 0707 52 96 61 eller till den internationella samordnaren kajsa.stenberg@peaceworks.se, tel: 0707 52 96 63.

European Voluntary Service - gratis utbyten inom Europa

Vill du åka på ett volontärutbyte inom Europa? Vill du lära känna ett annat europeiskt land och samtidigt få arbetslivserfarenhet?

Vad? European Voluntary Service, eller kort och gott EVS, är ett kostnadsfritt volontärutbyte som riktar sig till unga mellan 18 och 30.

Syftet med EVS är att skapa möjligheter för unga att få erfarenheter utomlands och att främja möten mellan unga inom Europa. Som EVS-volontär får du både arbetserfarenhet och möjlighet att utveckla dina sociala och kommunikativa kompetenser.

Som EVS-volontär är du borta i 2 till 12 månader och arbetar på ett lokalt projekt. Det finns projekt och organisationer med alla möjliga inriktningar att välja bland. T ex kan du volontära på projekt som jobbar med ekologiskt jordbruk, flyktingar, hälsa, skolverksamhet, mänskliga rättigheter och djur-och naturvård. EVS-programmet är finansierat av EU-kommissionen genom "Erasmus+" vilket innebär att mat, boende, fickpengar, försäkring, lokal transport och volontärkurser ingår.

PeaceWorks skickar ett antal svenska volontärer per år till länder som t ex Moldavien, Italien, Turkiet, Tyskland, Rumänien och Litauen. Vi tar även emot europeiska volontärer här i Sverige.

När? Beroende på när projektet som du valt tar emot volontärer.

Vilka projekt finns och hur ansöker du?
För att bli EVS-volontär letar du själv efter tillgängliga projekt och mottagande organisationer i en databas som heter European Youth Portal. Det är till den mottagande organisationen som du sedan skickar intresseanmälan till.

För bli antagen till ett projekt behöver du ha en sändande organisation i hemlandet, vilket PeaceWorks är. Som sändande organisation ser vi till att du är försäkrad och hjälper till med förberedelser inför din utlandsvistelse. Under tiden du är borta har du en handledare på projektet samt en kontaktperson på PeaceWorks som du kan vända dig till.
När du kommer hem anordnas även en hemkomst-träff för att tillsammans med andra volontärer utvärdera ditt utbyte.

 

Flexibelt program - sociala projekt att delta i utomlands

Är du intresserad av att på djupet förstå mer om globala maktstrukturer och internationella samarbeten? Vill du få erfarenheter i en internationell miljö där du praktiskt får lära dig om arbetet på en lokal organisation? Vill du själv bestämma projekt, land och hur länge du ska vara borta?

Vad? Ett volontärutbyte där du själv väljer projekt, land och tid på projektet (minst 1 månad).

När? Avfärd första måndagen i månaden.

Vad ingår i programmet?

 • 1 eller 2 dagars förberedelsekurs (inkl fika, lunch och viss reseersättning) beroende på hur länge du ska vara borta
 • Hemkomstkurs
 • Språkkurs i värdlandet om du är borta 6 - 12 månader.
 • Mat och boende under projekttiden
 • Hämtning och lämning på flygplatsen i värdlandet
 • Introduktionskurs i värdlandet
 • Sjukdoms- och olycksfallsförsäkring
 • Stöd från PeaceWorks och mottagande organisation
 • Intyg efter utbytet

Vad kostar det? Deltagaravgiften varierar beroende på land och hur länge du vill vara borta. Se vår prislista.

Exempel:
Vietnam i 2 månader = 18 000 kr
Nepal i 4 månader = 23 000 kr
Kenya i 6 månader = 34 000 kr (inkl swahili-kurs)
Peru i 12 månader = 44 000 kr (inkl spanskakurs)

Hur går det till? Välj ut tre projekt du är intresserad av i projektlistan nedan. Skicka in en ansökan till oss. Vi kontaktar sedan vår samarbetsorganisation i landet som bekräftar om du blivit antagen. Om det inte finns plats på ditt förstahandsval går vi vidare med dina två andra alternativ eller så försöker vi hitta något liknande projekt. Innan avresa anordnas en förberedelsekurs tillsammans med andra deltagare.

Hur är det att åka på volontärutbyte i ett annat land? Läs om våra tidigare volontärers upplevelser och erfarenheter: Röster från världen.

 

 

 

 

Nedan kan du söka på olika typer av projekt och länder där våra samarbetsorganisationer finns. Dessa projekt kan du välja inom vårt Flexibla program. För våra globala sommar- och långprogram är projekten förutbestämda i tid och land.