PeaceWorks

Menu

Ta emot en internationell volontär

Ta emot en internationell volontär i ditt hem eller på din arbetsplats! Eller varför inte bli en mentor – lär dig om en ny kultur och få vänner för livet.

Bli nationell mentor och kompis

Bli social mentor till våra internationella volontärer och ta del av ett kulturutbyte i din vardag. Varje år tar PeaceWorks emot ca 15 internationella volontärer från hela världen. Att komma helt själv till ett nytt land kan vara lite kämpigt och då är det skönt att ha någon att ta en fika med eller en person som svarar på sms om man har en fråga. Kanske är du intresserad av att lära dig ett annat språk och få dela med dig av din egen kultur och fritidsintressen? Vi kan para ihop dig med en internationell volontär som är nära din stad. Hör av dig till oss!

– Jag är jättetacksam för den kontakten som jag fick med honom. Det har verkligen betytt mycket både för mig och min familj! Han var med och firade min pappas 60-årsdag, Midsommarafton och andra högtider och blev en vän till hela familjen. Min lillebror har dessutom läst kinesiska i två år nu och var precis och hälsade på i Taiwan, berättar Linda som var kontaktperson till en våra internationella volontärer från Taiwan i Östersund.

taemoteninternationell2

Bli värdprojekt

Som värdprojekt tar man emot en eller fler volontärer under vanligen ett års tid i sin verksamhet. Volontären blir en del av arbetslaget, men ska inte ersätta betald arbetskraft. Volontären fungerar istället som en extra resurs som kan vara med och skapa en dynamisk och utvecklande arbetsplats. Som värdprojekt står du får mat och boende för volontären under tiden i Sverige, antingen genom ett rum inom verksamheten eller om man hittar en värdfamilj i närsamhället. Volontären jobbar mellan 30-35 timmar varje vecka där ni på arbetsplatsen utför ett schema för volontären med tydliga arbetsuppgifter.

PeaceWorks godkänner arbetsplatser som står bakom vår vision om en hållbar värld i fred samt jobbar aktivt för ett mer öppet och solidariskt samhälle. Arbetsplatsen ska kunna erbjuda volontären en meningsfull tid i Sverige och handledning på plats med stöd från PeaceWorks.

Arbetstider

En volontär ska jobba 30-35 timmar varje vecka. Arbetstid ska främst läggas på vardagar men volontären ska också vara beredd på att visst helgjobb kan förekomma. Vid helgjobb är det dock viktigt att arbetsplatsen ger ledigt vid annan tid. Volontären har rätt till fyra veckors semester under sitt år i Sverige. Beslut om när semestern läggs fattas av volontär och arbetsplats.

Handledning

Värdprojektet utser en arbetsmentor till volontären innan hen ankommer. Arbetsmentorn har hand om stöd i arbetsrelaterade frågor, scheman, tider och semester. PeaceWorks råder också projekt att tilldela volontären en social mentor. Den sociala mentorn har till uppgift att integrera volontären i det svenska samhället och fungerar som en social kontakt utanför projektet. Att ha två mentorer kan underlätta i arbetet kring volontären. Volontären tilldelas också en kontaktperson av PeaceWorks när de anländer till Sverige.

Varför bli värdprojekt?

Det finns många fördelar för en verksamhet att bli värdprojekt inom PeaceWorks. Bland många goda anledningar återfinns att man skapar nya kontakter tillsammans med ungdomar från hela världen och samtidigt aktivt är med och jobbar för fred.

Det finns många mervärden:

Exempel på arbetsplatser som tar emot volontärer i Sverige

– Värnamo folkhögskola

– Vadstena Gymnasium och Vadstena folkhögskola

– Södra Vätterbygdens folkhögskola (Jönköping)

– Dille Naturbruksgymnasium (Östersund)

– Grans Naturbruksgymnasium (Öjebyn utanför Piteå)

– Järna Naturbruksgymnasium (Ytter-Järna)

– Staffansgården – Camphill Bygemenskap (Delsbo)

– Mullsjö folkhögskola

vardfamilj

Bli värdfamilj åt en internationell volontär

PeaceWorks söker alla slags familjer, små eller stora, med eller utan barn, unga eller äldre, bosatt på landet eller i staden, i hus eller i lägenhet. Det viktigaste är inte hur er familj ser ut utan att ni är öppna och intresserade av att öppna upp ert hem för en ungdom.

Det finns inga språkkrav. Värdfamiljerna ska känna sig bekväma med att få prata svenska, men kan behöva använda sig av engelska i början. Volontärerna får under sitt år i Sverige också språkundervisning vilket underlättar i värdfamiljen.

Varför bli värdfamilj?

PeaceWorks ser många anledningar till att bli värdfamilj åt en internationell volontär. Först och främst tror vi att närheten till en annan kultur ger en kunskap och erfarenhet för livet. Man får möjligheten att knyta band tillsammans med människor som man kanske aldrig skulle ha mött annars. Tillsammans kan ni få många trevliga stunder och roliga upplevelser. Volontären kommer på gott och ont in och blir en del av er familj vilket betyder att personen blir som vilken familjemedlem som helst. Efter volontärens år i Sverige kommer ni ha knutit band som ni kan bära med er resten av livet.

Som värdfamilj blir ni också en del av PeaceWorks viktiga fredsarbete.

Får man någon ersättning som värdfamilj?

Som värdfamilj får man en mindre symbolisk ekonomisk ersättning. PeaceWorks är en ideell organisation som inte drivs av ett vinstintresse. Vi vill möjliggöra solidariska volontärutbyten där även personer med mindre ekonomiska resurser kan delta, som ett led i att skapa ömsesidiga kulturutbyten över ekonomiska och kulturella gränser. Därför tar vi heller inte ut enorma avgifter för personer som gör volontärutbyten utomlands genom oss eller kommer till Sverige genom någon av våra partnerorganisationer i världen.