PeaceWorks

Menu

Svar på tal

I metodboken ger vi tips på böcker och rapporter att läsa, filmer att kolla på och konton att följa på sociala medier för att du ska få ökad kunskap om rasism i Sverige. I bokens appendix finns ett avsnitt som vi kallar för “Svar på tal”. Denna del är menad för att ge dig som skolpersonal stöttning i situationer som kan uppstå i klassrummet, i korridorerna eller på skolgården. “Svar på tal” är uppbyggt för att ge ett snabbt svar på ett rasistiskt påstående, för att sedan också kunna ställa en motfråga och göra en djupare analys.

Nedan följer några exempel på hur “Svar på tal” i metodboken ser ut:

* Fotnoter på sidorna ovan återfinns längst bak i boken, under rubriken Referenser.

_________________________________________________________

Rekommendationer

För att bättre förstå hur rasism, diskriminering och maktstrukturer i vardagen kan ta sig uttryck, följer här några tips på filmer och konton på sociala medier.

Våra filmtips

Ett urval (fler återfinns i metodboken):

Untouchable

Turkkiosken

Niceville

Sameblod

Oppressed Majority

Våra instagramtips

Ett urval (fler återfinns i metodboken):

@blackvogue_se

@makthavarna

@svarthistoria

@muslimskkvinna

@asiatiskkvinna