PeaceWorks

Menu

Tips och inspiration

I boken ger vi tips på böcker och rapporter att läsa, filmer att kolla på och konton att följa på sociala medier för att du ska få ökad kunskap om rasism i Sverige. Min Skola stöttar skolpersonal i hur en antirasistisk undervisning kan bedrivas genom att bland annat avsnittet “Svar på tal”. Påståenden till “Svar på tal” hjälper din skola i hur du konkret kan bemöta rasistiska kommentarer och myter.

Våra filmtips

Ett urval (fler i boken):

Untouchable

Turkkiosken

Niceville

Sameblod

Oppressed Majority

Våra instagramtips

Ett urval (fler i boken):

@blackvogue_se

@makthavarna

@svarthistoria

@muslimskkvinna

@asiatiskkvinna

Svar på tal

I bokens Appendix finns ett avsnitt som vi kallar för “Svar på tal”. Denna del är menad för att ge dig som skolpersonal stöttning i situationer som kan uppstå i klassrummet, i korridorerna eller på skolgården. Svar på tal är uppbyggt för att ge ett snabbt svar på ett rasistiskt påstående, för att sedan också ställa en motfråga och göra en djupare analys. Nedan följer några exempel på hur Svar på tal i boken ser ut.

* Fotnoter på sidorna ovan återfinns längst bak i boken, under rubriken Referenser.