PeaceWorks

Menu

Utbildningen

Här hittar du det externa material du behöver till utbildningen.

Min Skola – ett antirasistiskt verktyg

Vill er skola göra ett seriöst, långsiktigt och givande engagemang till att arbeta med antirasism i skolan? Vi erbjuder utbildningar där ni får kunskap om normkritik, rasismen idag och dess historia samt praktiska övningar för att implementera det antirasistiska arbetet i klassrummet.

Utbildningen kan beställas som antingen heldagsutbildning eller halvdag, och kan genomföras i alla grundskolor runt om i landet. Utbildningen genomförs i regi av våra professionella utbildningsledare, där vi genomför utbildningen i bekvämligheten på er egen skola. Utbildningen fungerar som ett komplement till Min Skolas metodbok, där utbildningen möjliggör en fördjupad kunskap om rasism och hur en på bästa sätt kan genomföra det praktiska antirasistiska arbetet i skolan.

Hel- eller halvdagsutbildning?

Våra hel- eller halvdagsutbildning har liknande upplägg men det skiljer sig ändå åt på flera plan. Under en halvdagsutbildning får ni grundläggande kunskap inom normkritik och antirasism. Vi presenterar metodbokens delar och ger en introduktion till de praktiska verktyg som kan användas i det fortsatta arbetet med eleverna. Under en heldagsutbildning får ni en djupare och mer grundlig genomgång av normkritik och antirasismens olika delar. Teori varvas med övingar från metodboken för att ge praktisk erfarenhet till de verktyg som senare kan användas i klassrummet.

Kontakta oss för mer info om tillgängliga datum och priser.