PeaceWorks

Menu

Filmklipp om våra nya 10 resolutioner för fred

Ungdomar från bland annat Sverige, Colombia, Uganda, Syrien, Bulgarien och Libanon möttes för att formulera 10 nya resolutioner för att ta framtidens fredsarbete i en ny riktning.

Du kan ladda ner alla resolutioner här.