PeaceWorks

Menu

Lär känna Världsbutiken REKO

fair_trade_webb
Majda Hrustic, ledamot i förening Världsbutiken REKO


Världsbutiken REKO
 i Halmstad är en av våra anslutna föreningar. Butiken på Fredriksvallsgatan drivs av en grupp ideella medlemmar och är återförsäljare till Fair Trade Org. Genom butiken hoppas medlemmarna öka förståelsen för olika kulturer samtidigt som de verkar för en mer rättvis världshandel.

Vilka är ni?
Världsbutiken REKO drivs av en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, som har haft verksamhet i Halmstad sedan 2004. Föreningen arbetar med att driva butiken samt med informations- och påverkansarbete. Tidigare hette PeaceWorks IKU- Internationellt Kultur Utbyte och då valde vi som lokalgrupp att heta IKU Halmstad. 2015 bytte vi namn till Världsbutiken REKO Halmstad då PeaceWorks hade bytt namn sedan en tid tillbaka och vi ville även låta vårt namn synliggöra våra aktiviteter. Vi är fortfarande en del av PeaceWorks och tar del av stöd och bidrag.

Butiken vi driver bemannas av oavlönade medlemmar, och eftersom vi inte är så många aktiva i föreningen är det ibland svårt att hålla öppet. Vi vill gärna bli fler!

Hur började det?
Föreningens första projekt Women Empowerment Project, var ett ungdomsutbyte med två organisationer på Sri Lanka. I programmet på Sri Lanka ingick ett studiebesök på ett teplantage. Besöket upprörde alla deltagarna och väckte frågor om globala orättvisor. Till följd av besöket riktades Världsbutiken REKOs fortsatta arbete in på frågor rörande Fair Trade, då hette det Rättvis Handel och Rättvisemärkt. Vi fortsatte vår verksamhet i Halmstad med att hålla en studiecirkel om rättvis handel och höll därefter i utåtriktade aktiviteter så som offentliga föreläsningar, provsmakning av Rättvisemärkt-certifierade produkter med mera.

Under hösten 2006 var vi värdorganisation för ungdomsutbytesprogrammet Youth Partners in Development (YPD), som involverade fyra ungdomar från Kambodja och fyra från Sverige. Tillsammans med YPD-deltagarna genomförde vi festivalen “Global Justice”. Festivalen blev startskottet för arbetet med att starta en Världsbutik.

Genom ett projektbidrag från programmet ”Ung och aktiv i Europa” blev drömmen verklighet. I juni 2007 slog vi upp portarna till Världsbutiken REKO.

Vad gör ni?
Syftet med verksamheten är att verka för ökad rättvisa mellan alla människor oberoende av ålder, kön och nationalitet. Det försöker vi att göra genom konsumentupplysning, utbildning och opinionsbildning. På så vis anser vi att vi kan verka för en mer rättvis världshandel och öka förståelsen för olika kulturer.

Världsbutiken REKO säljer Fair Trade-märkta varor, både unikt hantverk som smycken och leksaker, vackra sjalar och väskor, och även spännande livsmedel och godis i vår butik. Vi finns på Fredriksvallsgatan 7 i Halmstad och har öppet ons-fre 12-18, lör 11-14. Våra importörer importerar varor från många håll i världen. Exempel på våra importörer är Fair Monkey, La Maison Afrique och Individuell Människohjälp.

Under 2015 har vi på olika sätt arbetat med att föra ut information om Världsbutiken Reko samt syftet med Fair Trade. Vår ”mobila butik” har funnits med vid många olika arrangemang och festivaler rund om i landet under året.

Vår önskan är att Halmstad skall bli en Fair Trade City! Vi finns därför representerade i den styrgrupp som verkar för att Halmstad blir en Fairtrade City. Gå med i vår förening om du vill engagera dig för Fair Trade och verka för rättvisare handel både lokalt och globalt.

Bli medlem i Världsbutiken REKO här!