PeaceWorks

Menu

#elsillon – Ungdomar i medierna

sillon1

 

Torsdagen den 25 februari genomfördes den sjätte omgången av #elsillon, denna gång på temat Ungdomar i medierna. Forumet genomfördes på caféet Casa Tomada i Bogotá.

Natalia Espinel studerar social kommunikation på Universitetet Santo Tomas i Bogotá och öppnade forumet. Hon definierade koncept och relationer mellan de stora mediekanalerna och ungdomar. Relationerna mellan de stora medierna och ungdomar speglar en tydlig åldersmaktsordning, då ungdomar inte ses som seriösa producenter av kunskap, utan främst enkelspåriga konsumenter. Den höga hastigheten på dagens informationsflöde förvränger innehållet och fördjupning av informationen uteblir, vilket oroar Natalia. Hon efterfrågade därför utrymmen där ungdomar förbereds för det informationsflöde som de massiva medierna är, så att de kan bli mer medvetna konsumenter.

Den nästföljande experten var Ajax Camilo från den lokala ungdomsradion TeusaRadio. Hans kritiserade de stora massmedierna och påpekade att deras huvudsakliga motiv inte är att informera utan att bringa inkomster till sina ägare, och att de därför sänder ut en viss typ av underhållning där negativa stereotyper och normer ofta frodas, men som många ändå konsumerar. Han talade om hur det behövs en förändring, eller i alla fall stärkta alternativa medier som inte styrs av politiker, som bygger på demokratiska metoder och som ger en röst åt dem som inte hörs annars. Han tillägger här att alternativa medier inte görs automatisk, utan att all journalistik kräver finansiering. Avslutningsvis talade Ajax om behovet av att ha ett mer öppet förhållningssätt till hur man tillskansar sig information, då annan kommunikation kan bli ett alternativ till massmedier.

Kvällens sista inbjudna att presentera var Camilo Segura från plattformen Pacifista, ett projekt inom VICE Colombia. Han representerade Pacifista som ett initiativ för att presentera konflikten och den pågående fredsprocessen för ungdomar och att aktivera en diskussion. Som avslutning på presentationen visas ett videoreportage från Pacifista där unga hiphopare i medellin visar på hiphopens enande kraft presenterades som en motvikt mot den våldsamma vardagen. Se videoklippet här.

Efter denna presentation öppnade diskussionen med publiken. Bland andra inlägg berättade en person att hen anser att medier i sig är svåra att ta till sig då de använder ett språk som kan vara uteslutande för stora grupper ur befolkningen, inte minst unga som kommer från fattiga områden. Frågan kom här upp om vem man menar när man talar om ungdomar, då detta breda begrepp utelämnar klasstillhörighet. En äldre journalist berättade att hon för 30 år sedan ställde sig samma frågor som vi om medias roll, och att hon konstaterat att mediernas agerande förblir desamma och att det istället gäller att skapa alternativa utrymmen. Ett annat inlägg var att verksamheten att göra radio i sig är upplyftande, då man tar sig utrymme i medierna som producent och så blir mer än en konsument. Ett annat inlägg var att sändningen av just detta forum via TeusaRadio är ett sätt för ungdomar att ta plats i medierna.

Bland de många inläggen och idéerna som delats under kvällen var blev det tydligt att ungdomar har en viktig roll inom medierna, då de skiljer sig från kommersiell och politiskt bunden media, och därför kan jobba på alternativa sätt för en positiv samhällsutveckling.