PeaceWorks

Menu

Vi söker praktikanter till Stockholm!

Vill du precis som oss, arbeta för en jämlik värld i fred där unga har inflytande i samhället?

Hos oss får du mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Låter det som något för dig? Sök praktik hos oss på PeaceWorks i Stockholm!

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

Praktik i Stockholm:

Vad?

Praktiken kräver att du tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att du trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

När?

Praktiken är på heltid från 9 januari 2017 – 9 juni 2017.

Hur?

Sök senast den 26 oktober 2016!

Skicka CV och personligt brev till info@peaceworks.se och rekrytering@peaceworks.se. Ange vilken praktik du är intresserad av i ämnesraden tillsammans med ”Sthlm-vt17”.

Praktik som volontärhandläggare (2 praktikanter)

Vi söker två praktikanter till Stockholmskontoret som ska arbeta tillsammans med volontärhandläggaren. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med volontärarbeten nationellt och internationellt.

Praktikanterna arbetar tillsammans med en anställd volontärhandläggare för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen. Praktikanterna arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom administration, information och andra aktiviteter.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Behandling av intresseanmälningar och rekrytering av volontärer
 • Samordna volontärutbyten och handlägga ansökningar
 • Stödja och handleda volontärer som ska och är iväg
 • Förbereda och utbilda volontärer som ska iväg
 • Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
 • Översättning av projektinformation samt tillhörande hemsideadministration
 • Uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Medlemsregistrering
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks läger och utbildningar
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Praktik som föreningsassistent (1 praktikant)

Vi söker en praktikant till Stockholmskontoret som ska arbeta tillsammans med föreningssamordnaren. Föreningspraktikantens fokus är att arbeta med engagemang bland PeaceWorks medlemmar i Stockholm. Du som praktikant ger medlemmar och andra föreningar löpande stöd i deras aktiviteter och projekt och vägleder föreningarnas arbete. Du  som praktikant kommer att få mycket praktisk erfarenhet av föreningsarbete i en intressant och kreativ miljö. Genom praktiken får du en bra inblick i PeaceWorks arbetsområden. Praktiken kräver att du trivs i en flexibel miljö och arbetsroll, att ta eget ansvar, är duktig på att planera och trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Löpande stödja och aktivt medfölja PeaceWorks lokala förening i planerande och utförande av lokala aktiviteter, så som filmkvällar, debattforum och bokcirklar m.m.
 • Aktivt delta i och vägleda den lokala föreningens administrativa arbete, så som att skriva protokoll och hålla i styrelsemöten, ansöka om projektstöd för utförande av lokala aktiviteter samt förbereda dokument inför årsmöten.
 • Uppmuntra och stödja unga att organisera sig och driva egna projekt.
 • Handlägga verksamhetsbidrag och projektstöd för medlemmars egna aktiviteter.
 • Sprida information om föreningars aktiviteter och projekt via nyhetsbrev och sociala medier, samt skriva artiklar till hemsida och medlemstidning.
 • Informera om PeaceWorks och anslutna föreningarnas verksamhet på mässor och festivaler.
 • Andra på kansliet vanligt förkommande uppgifter – administrativa såväl som praktiska. Detta inkluderar arbete med medlemsregister och föreningars mejllistor.