PeaceWorks

Menu

Sök till praktikantprogrammet i Colombia!

Har du drömt om att arbeta utomlands för en organisation som jobbar med mänskliga rättigheter, genusfrågor och ickevåld? Kan du spanska och vill åka till Sydamerika? Då är PeaceWorks praktikantprogram något för dig!

PeaceWorks utlyser nu 6 praktikplatser i Colombia, varav 4 av platserna är Sida-finansierade genom Forum Syd och de resterande 2 platserna är för dig som t.ex läser en praktikkurs och kan finansiera praktiken via ditt CSN. Praktiken består av sex månaders placering i Colombia (15 januari 2017 -15 juni 2017) och efterarbete i Sverige under sommaren (ej heltid).  Praktikplatserna är förlagda till PeaceWorks kontor i Bogotá, vår samarbetsorganisation TeusaRadio i Bogotá och Casa de la Memoria i Neiva. Förberedelsekurs genomförs i början av december.

Praktik i Colombia:

Vad?

 • PeaceWorks Colombia i Bogotá
 • TeusaRadio i Bogotá (tillsatt)
 • Casa de la Memoria i Neiva

När?

Praktiken är på heltid från 15 januari 2017 – 15 juni 2017.

Hur?

Sök omgående! Vi går igenom ansökningarna löpande!

Skicka din ansökan (på spanska!) med CV och motivationsbrev (där du nämner tydligt prioriteringsordning av praktikplatserna) till rekrytering@peaceworks.se och joelle.golmann@peaceworks.se.
Döp ansökan till ”Praktik Colombia”.

 

PeaceWorks Colombia

Som praktikant på PeaceWorks lokala kontor i Colombia (Bogotá) får du arbeta tillsammans med unga för ett fredligt och rättvist Colombia. Det finns en stark inneboende kraft bland unga i Colombia, problemet är bara att de sällan får varken verktygen eller resurserna att kanalisera sitt engagemang för att skapa ett rättvisare samhälle. I arbetet ingår att stödja ungdomsorganisationer, arrangera debattforumet #elsillon, producera en pod på tema sexualitet/kärlek och andra evenemang samt utbilda och stärka unga som fredsaktörer i samhällsutvecklingen. Som praktikant kommer du nämligen planera och utföra PeaceWorks projektledarutbildning ”Hágale”, genomföra kontext- och målgruppsanalyser, handlägga en projektfond samt följa upp lokala projekt. Du kommer att vara med att planera och hålla i workshops i PeaceWorks fredsskola som bedrivs av lokala samarbetspartners. Du kommer att stödja arbetet med sociala medier, hemsida, sponsorsamarbeten, framtagande av kommunikationsmaterial.

Läs mer om PeaceWorks Colombia!

TeusaRadio – praktiken för dig med journalistambitioner! (tillsatt)

Som praktikant på TeusaRadio är du med och driver den lokala radiostationen i området. Det handlar om allt från planering av innehåll, inspelning och redigering. Radioprogrammen syftar till att skapa fred genom att skapa mötesplatser och ett alternativt informationsflöde kring utbildning, kommunikation, kultur och debatt. Tillsammans med praktikanterna på PeaceWorks kontor är du bland annat med och driver poden Sin Sencura om sexualitet och kärlek samt debattforumet #elsillon. Det krävs att praktikanten har en kommunikationsprofil och det är meriterande med journalistisk erfarenhet och erfarenhet av att arbeta med radio.

Läs mer om TeusaRadio!

Casa de la Memoria (Forum Syd-finansierad)

Som praktikant på Casa de la Memoria kommer du att stödja arbetet av organisationens personal och deras arbete med mänskliga rättigheter (delta, planera, sammanställa information etc.). Det kommer också efterfrågas stöd i arbetet med organisationens ungdomsstrategi (Jovenes, vamos a la fija, pasos para la convivencia y la paz). Du kommer att stödja arbetet med att ta fram kommunikationsmaterial, stödja det utåtriktade arbetet samt utveckla det kommunikativa arbetet i sociala medier.

Casa de la Memoria arbetar med den sociala utvecklingen och deltagandet av grupper i samhället som har blivit speciellt utsatta av den väpnade konflikten. I detta arbete ingår det bland att stödja kvinnors situation och att arbeta mot våld mot kvinnor, att stärka ungas roll i samhället samt matsuveränitet för minoriteter.

Läs mer om Casa de la Memoria!

Kravprofil och villkor för praktikplatser finansierade med Sida-medel 

För att söka gäller följande:

 • Du är mellan 20-30 år
 • Du har goda kunskaper i spanska, såväl i skrift som i tal
 • Du är bekväm med att tala inför grupper
 • Du har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet för platsen du söker
 • Du har inte tidigare deltagit i praktikantprogrammet
 • Du får inte CSN-stöd under praktikperioden

Villkor:

 • Mat och boende ingår i Colombia
 • Du är försäkrad under praktikperioden
 • Ersättning utgår för eventuella vaccinations- och visumkostnader
 • Internationell resa betalas

Kravprofil och villkor för egenfinansierade praktikplatser 

För att söka gäller följande:

 • Du är över 18 år
 • Du har goda kunskaper i spanska, såväl i skrift som i tal
 • Du är bekväm med att tala inför grupper
 • Du har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet för platsen du söker

Villkor:

Du står själv för:

 • Boende
 • Visum
 • Sjukförsäkring
 • Mat
 • Vaccinationer
 • Internationell resa

PeaceWorks stöttar i att hitta boende under praktikperioden.