PeaceWorks

Menu

Att åka som volontär med oss ska vara ett utbyte

first

Hur är det att åka på ett utbyte som volontär i 6-12 månader? Vad är egentligen skillnaden mellan ett längre och ett kortare utbyte?

Det ger en unik möjlighet att inspireras och lära sig av andra människor som är engagerade i att förbättra samhället på olika sätt. Genom att vara ute som volontär får du se med egna ögon och får då tillfället att krossa andras och dina egna fördomar, om olika kulturer och om andra människor, berättar Kajsa, vår internationella volontärsamordnare. “En ska åka som långvolontär för att utmana sig själv och sina egna uppfattningar om världen och för att få nya perspektiv på andra kulturer och andra samhällen. Det handlar om att lära sig att leva i en annan vardag och i ett annat samhälle”, tillägger hon.

kajsa_webb

”Det som är grymt med att åka på ett långt volontärutbyte är att vi då även kan ta emot en internationell volontär hit till Sverige. Det vill säga, den som åker ett år till Tanzania möjliggör för en volontär från Tanzania att komma hit på volontärutbyte under ett år. Då får vi ett ömsesidigt utbyte som visar att det är lika viktigt för ett svenskt volontärprojekt att ta emot en tanzanian, som för ett projekt i Tanzania att ta emot en svensk volontär”, säger Kajsa.

Att åka som volontär med oss ska vara ett utbyte. Hon berättar att det handlar både om vad du kan ge men också vad du kan få, av eldsjälar och andra människor på projektet du besöker. “Det är viktigt att på olika sätt försöka bryta den koloniala bilden; att människor från västvärlden åker till ett land för att ’utbilda någon’ eller ‘rädda dem som har det svårt’. Som volontär genom oss utmanar du den bilden”, avslutar Kajsa.

Vill du åka på ett längre volontärutbyte i höst? Se projekten här och skicka din ansökan senast den 30 april.