PeaceWorks

Menu

De fick vårt projektstöd i Colombia

collageMFH

Ett antal gånger om året delar PeaceWorks Colombia ut ekonomiskt stöd till mindre ungdomsprojekt med bas i Bogotá. Projekt som berör något eller flera av de teman som; fred, ickevåld, jämställdhet med fokus på målgruppen ungdomar. Måndagen den 9 november presenterades vinnarna för denna omgång, det var inget lätt beslut då vi fick in flera bra idéer och projektplaner men till sist var vi tvungen att välja våra favoriter.

Ungdomskollektivet Abya Yala vill med sitt projekt Uthållighet, territorium och minne ge ungdomar kunskap och verktyg att själva konstruera ett värdigt liv, de vill visa att ungdomarna själva är kapabla till att försvara sina områden från tvångsförflyttning, att de själva kan skapa ett ett värdigt och bra liv. I projektet använder de sig utifrån metoden “trappan av förebyggande”, pedagogiska processer för att skapa kunskap, förtroende, gruppgemenskap och samarbete, där alla är fundamentala processer för fredkonstruktion. Genom projektet vill de erkänna området samt lära känna dess historia, diagnosticera ungdomsproblemen som existerar i området och potentialen att möta dessa. Målen skall uppnås genom skogsutflykter, sammankomster med de äldre i området, minnesvägg-målningar, kurser i social kartläggning, videoupptagning och en festival.

TeusaRadio med sitt projekt Vi pratar om fred – aktivt medborgarskap vill skapa en multimediaproduktion som ser över vad befolkningen själva kan göra för aktivt kunna delta i en fortsatt fredkonstruktion. Genom språkundersökningar av ord och termer som används vid fredsdialogerna vill de undvika att främja ett våldsamt och diskriminerande språk samt genom en undersökning omkring vad den beväpnande konflikten har inneburit fram tills idag vill de visa olika perspektiv och åsikter omkring ämnet. Målet är att produktion sedan skall kunna användas som verktyg för folket att kunna bemöta kulmen av konflikten och hur de kan bli en del av lösningen i fredsprocessen.

Håll utkik på PeaceWorks Colombias facebooksida (på spanska) för att följa projekten!