PeaceWorks

Menu

#elsillon i Huila

elsillonHuilaPW2

För första gången höll vi debattforumet #elsillon utanför Bogotá. Tillsammans med vår samarbetspartner Corporación Casa de la Memoria Quipu Huasi i Neiva (en stad på cirka 500 000 invånare) åkte vi ner till södra delen av landet för att medverka under den årliga veckan dedikerad till att uppmärksamma våld mot kvinnor, som hölls för sjunde gången. I linje med temat för veckan hölls debatten om: Unga kvinnors deltagande i fredskonstruktionen i kontexten av post-fredsavtalet.

Expert var Jeimy Yasmin Alberto, aktiv i den nationella rörelsen för unga kvinnor (Red national de las mujeres jóvenes) samt den internationella latinamerikanska rörelsen för sexuella och reproduktiva rättigheter för unga (Red Latinoamericano de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes). Klockan två på eftermiddagen i den 38 gradiga värmen samlades 35 ungdomar och sju organisatörer i en aula på Universitet Surcolombiana för att diskutera ämnet.

Det blev en aktiv och intressant debatt där många delade med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Det diskuterades konstruerade mönster kring begrepp som krig, vän, fiende och hur dessa fortsätter att reproducera synen hos dagens unga, där man uppfostras och utbildas för krig och inte för fred. Experten Jemiy Alberto tog upp flera olika konsekvenser av kriget som drabbat unga, framförallt unga kvinnor, om hur de utsatts av flera typer av våld såsom psykisk, ekonomisk och fysisk. Som en del utav det fysiska våldet gick Jemiy närmare in på det sexuella våldet och hur detta specifikt drabbar unga kvinnor, vilket var ett viktigt argument när vi diskuterades vikten av kvinnans rätt till att bestämma över sin egen kropp. Denna diskussion förde in ungdomarna på rätten till abort, en idag väldigt kontroversiell fråga. Med undantag för Jeimy som ansåg att det är kvinnas rättighet var det inte någon av deltagarna som framförde en tydlig åsikt, men det var ändå ett återkommande tema vilket tyder på att det generar många tankar och frågar. Tankar som ledde ungdomarna in på religionens påverkan av kvinnors rättigheter, hur normer och möjligheter kan variera på grund av konservativ katolicism och trosuppfattningar hos urbefolkningen samt hur detta påverkar unga kvinnor och skammen som många gånger läggs på kvinnor om det inte följer normerna . Problematiken kring avsaktande av ordentlig vård, både fysisk och psykisk, för kvinnor på landsbygden togs upp i diskussionen omkring ofrivillig graviditet genom våldtäkt. Ungdomarna lyfte just upp hur olika situationerna ser ut för unga kvinnor i landet beroende på vilken kontext man lever i, där de menade att de själva som boende i Neiva befinner sig i andra situationer än de som lever på landsbygden, där de kanske inte själva upplever lika mycket direkt våld från konflikten men hur detta ändå är något som påverkar de alla.

En timma in i diskussionen kom frågan: Vad innebär egentligen fred? Vad är fred? Lika stor som frågan är finns det många olika svar där det egentligen inte finns något rätt eller fel. Till en början diskuteras begreppet fred utifrån avsaknad av krig medan en av deltagare menade att så länge förtryck genom diskriminering eller genom att aggressivt skrika på andra existerar kan en inte prata om fred.

En annan, på sitt vis positiv, konsekvens som togs upp, främst genom Jeimy, var hur kvinnor på grund av kriget kollektivt blivit tvungna att skapa rörelser och organisera sig för fred samt rätten till sina rättigheter.

Efter nästan två timmars diskusson avslutades debatten med slutsatsen dagens ungdomar i Colombia har fått en svår och komplex uppgift – att försöka läka historiens sår.