PeaceWorks

Menu

#elsillon – Maskulinitet: kärlek, vänskap, ömhet och omsorg.

elsillon_23sept

Idag anordnades #elsillon på temat Maskulinitet: kärlek, vänskap, ömhet och omsorg.  Denna gången tillsammans med ACOOC (Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia), där eventet även hölls. ACOOC arbetar främst med antimilitarism och samvetsvägran genom ickevåld,  där konstruktionen av idealmannen och maskuliniteter är aktuella inslag.

Experten Ricardo Cortés, student i psykologi och statsvetenskap, pratade om konstruktionerna av idealmannen och den hegemoniska maskuliniteten i Colombia, om hur denne skapas via personer i vår närhet såsom familj, släkt och även av oss själva, samt hur dessa konstruktioner skapas via skolan, sociala medier och militarismen som finns i landet. Tillsammans diskuterade vi hur dessa konstruktioner påverkar våra relationer till andra, hur vi visar kärlek gentemot andra och olika uttryck för tillgivenhet. Det var en genuin och öppen #elsillon där alla deltagare delade med sig av sina erfarenheter och tankar omkring temat. Flera deltagare kom från olika länder vilket ledde till samtal om likheter och skillnader mellan dessa konstruktioner i olika kulturer. Under eventet diskuterades också teman som rasism samt sexuella uttryck på sociala medier. Avslutningsvis diskuterades det hur vi själva skulle kunna förändra strukturerna, vad vi skulle kunna göra annorlunda för att inte fortsätta reproducera dessa ideal. Där vi bland annat kom fram till att vi måste göra oss mer medvetna om och bli bättre på att upptäcka rådande normer för att sedan kunna ifrågasätta dom. Som avslut på detta inlägg delar vi med oss av ett citat sagt utav en av deltagarna “Att samlas här är också en aktiv handling” (“Reunirnos aquí también es un acción”.)