PeaceWorks

Menu

Engagera dig för fred i Colombia – gå med i PeaceWorks Unga fredsgrupp för Colombia!

Just nu söker PeaceWorks 8 fredsinformatörer som vill bli medlemmar och engagera sig i vår unga Colombiagrupp. Har du koll på fredsprocessen i Colombia och vill sprida information lokalt om situationen efter fredsavtalet? Hur ser situationen ut för sociala ledare och MR-försvarare? Vilken är Sveriges roll i fredsprocessen? Vad vet du om Agenda 2030? Om dessa frågor intresserar dig är detta något för dig!

Världens Koll 2.0

PeaceWorks driver just nu ett informationsprojekt inom temaområdet global rättvisa som heter Världens Koll 2.0 med fokus på fredsprocessen i Colombia. Detta är kopplat till Agenda 2030. Projektet fokuserar specifikt på 5 av de 17 målen i Agenda 2030;

  • mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
  • mål 5: uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.
  • mål 10: minska ojämlikheten mellan och inom länder
  • mål 12: säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster
  • mål 17: stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Tanken med Världens koll 2.0 är att stärka ett ungt engagemang, öka kunskap om globala frågor och bredda deltagandet hos unga i Sverige som vill involvera sig för en rättvis och jämlik värld. Genom ett samarbete mellan unga fredsaktörer i Colombia och Sverige jobbar vi aktivt med att stärka ungas roll som aktiva samhällsmedborgare. Projektet syftar till att utbilda unga och sprida
information om globala rättvisafrågor med fokus på situationen. Freden i Colombia ligger i allas intresse men ändå avrättas MR-försvarare – människor som är nyckel aktörer i byggandet av fred och skapandet av ett nytt Colombia. Om bakomliggande sociala konflikter anses vara grunden för en väpnad konflikt, vad innebär då en långvarig och hållbar fred? Som en del av PeaceWorks unga Colombiagrupp är du med och för projektet framåt.

Vad innebär det att vara med i unga fredsgruppen för Colombia?

Vi använder oss av en ung till ung-metod. Information från unga fredsaktörer i Colombia sprids i sin tur av unga fredsaktörer i Sverige på flera olika sätt. Gruppen utgör en plattform och verktyg för unga som vill driva frågor kopplade till fredsprocessen i Colombia.  Hur fungerar freden i praktiken? Som medlem i gruppen ingår en utbildning i globala rättvisa samt möjligheten att ta del av PeaceWorks andra utbildningar som exempelvis DRIV, helt kostnadsfritt. Som engagerad i unga Colombiagruppen finns det olika “ansvarsområden” du kan ägna dig åt. Vad du gör beror lite på vad du tycker är intressant och vad du
känner att du är bra på. Deltagandet är meriterande inför framtiden och handlar främst handlar om följande aktiviteter;

  • åka runt och hålla workshops i gymnasieskolor i utbildningsmaterialet Världens Koll
  • skriva debattartiklar inom olika teman gällande situationen i Colombia
  • planera och delta i aktiviteter för informationsspridning
  • hålla i studiecirklar med de Agenda 2030 mål som projektet utgår från som tema

Medlemmarna i unga fredsgruppen för Colombia planerar, med stöd av projektledaren för Världens Koll 2.0, hur aktiviteterna ska utformas och vem som gör vad. Låter detta som något för dig? Kontakta oss för att veta mer om projektet och hur du går tillväga för att gå med i unga Colombiagruppen. Vi tror att unga fredsgruppen för Colombia är ett viktigt steg i skapandet av ett
nytt narrativ där unga betraktas som aktörer för förändring!

Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta  projektledare Julia Eriksson vid frågor eller funderingar.

Julia Eriksson
Projektledare Världens Koll 2.0
julia.eriksson@peaceworks.se

Intresseanmälan Unga Fredsgruppen för Colombia

Fält markerade med * är obligatoriska

OBS! Intresseanmälan är inte bindande.

Om personuppgifter