PeaceWorks

Menu

Gör praktik som volontärassistent i vår!

Volontärassistent i Malmö

Under vårterminen 2016 tar PeaceWorks emot en praktikant som huvudsakligen arbetar inom volontärverksamheten. Praktiken är på heltid under 11 januari – 10 Juni.

Praktikanten arbetar för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen. Praktikanten arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom utbildningsverksamheten, information och ungas organisering.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Behandling av intresseanmälningar och rekrytering av volontärer
 • Samordna volontärutbyten och handlägga ansökningar
 • Stödja och handleda volontärer som ska och är iväg
 • Förbereda och utbilda volontärer som ska iväg
 • Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
 • Uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Planering och genomförande av workshops inom PeaceWorks utbildningsverksamhet i områden så som projektledning, antirasism och normkritik
 • Stöd samt deltagande i andra verksamhetsområden, bl.a. projektet ”Ungas syn på fred och säkerhet i Malmö”
 • Stöd samt deltagande i planeringen och genomförandet av PeaceWorks fredsturné
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Krav och önskemål

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Meriterande är erfarenhet av organisationsarbete. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du ska även vara försäkrad privat.

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid och pågår 11 Januari – 10 juni 2016. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli i Malmö. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Alla praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod. Du som praktikant kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö! Praktiken kräver att man trivs i en flexibel miljö och arbetsroll, att man tycker om att ta ansvar, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

Ansökan

Skicka CV och personligt brev till rekrytering@peaceworks.se och peaceworksrekryterar@gmail.com senast 10 december. Obs! ansökningar behandlas löpande. Ange ”Praktik volontärverksamheten Malmö” i ämnesraden och på din ansökan.