PeaceWorks

Menu

Green in everyday life

Green-in-Everyday-life_1040x548

Bryr du dig om miljön? Vill du lära dig mer om hållbarhet? Tror du på att handla lokalt men tänka globalt?

Föreningen Global Playground Stockholm medverkar i ett internationellt projekt, ”Green in Everyday Life”, tillsammans med organisationer i Spanien, Italien, Storbritannien, Jordanien och Marocko för att främja ett individuellt miljöansvar, som i längden ska bidra till en hållbar utveckling. Det individuella ansvaret ska främjas genom utbildning i måttligt användande av resurser och genom att uppmärksamma miljöaspekter relaterade till energi – och vattenanvändning. Projektet är en del i den universella agendan att reducera människans klimatpåverkan.

Den svenska delen av projektet har ett befintligt mål att få kunskap om svenska hushålls vanor och energi- och vattenanvändning. Denna kunskap kommer kunna användas till att jämföra vanor mellan länder och i senare skede bygga upp en universell metodologi för utbildning av hållbart resursanvändande.

Global Playground Stockholm letar efter hushåll i Stockholmsområdet som vill vara en del i projektet. De vill ha medverkande hushåll med ett brinnande miljöintresse såväl som hushåll som vill ha mer kunskap. Medverkande erbjuds ett ”hushållskit” av hjälpmedel i form av material och tips för energi och vattensparande åtgärder, i utbyte av sin tid att medverka på ett mindre antal seminarier och att vi får ta del av deras el- och vattenkonsumtion.

Mer info