PeaceWorks

Menu

Jobba med unga och yttrandefrihet i Frankrike! Ansök senast 15 juli

PeaceWorks samarbetsorganisation Concordia i Lyon söker två solidaritetsvolontärer till ett projekt som syftar till att främja aktivt medborgarskap hos unga genom kreativa och nytänkande aktiviteter.

När? September 2019 – September 2020 (12 månader). Du kommer även delta i en förberedelsekurs innan du åker, på PeaceWorks kontor i Stockholm.

Vad är en Solidaritetsvolontär? European Solidarity Corps (Europeiska solidaritetskåren), eller kort och gott ESC, är ett kostnadsfritt volontärprogram som riktar sig till unga mellan 18 och 30. I programmet ingår resor, mat, uppehälle, fickpengar osv.

Europeiska solidaritetskårens deltagare värnar om värderingar som solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och tror på att främja ett rättvist och jämlikt samhälle som präglas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Syftet med Europeiska solidaritetskåren är att skapa möjligheter för unga att få erfarenheter utomlands och att främja möten mellan unga inom Europa. Som ESC-volontär får du både arbetserfarenhet och möjlighet att utveckla dina sociala och kommunikativa kompetenser.

Vilka är Concordia? Concordia är en ideell, icke-statlig organisation som startades efter andra världskriget av franska ungdomar. Organisationens mål är än idag är att främja tolerans och fred och de arbetar för detta genom att anordna internationella workcamps för unga. De har skapat projektet ”Active citizenship and mobility for all” där internationella och lokala volontärer tillsammans kommer arbeta för att främja ungas plats i samhället. Concordia ordnar boende där deltagarna får egna rum med tillgång till internet, men kommer dela kök och badrum. Du kommer även erhålla en budet för mat och fickpengar varje månad.

PROJEKTBESKRIVNING

Innan du åker på projektet kommer du vara med på en förberedelsekurs anordnad av PeaceWorks. Denna sträcker sig över ungefär en halv dag och kommer ske på vårt kontor antingen i Stockholm eller Malmö. Under kursen kommer vi framförallt gå igenom vad som är viktigt att tänka på inför projektet.

Väl på plats hos Concordia i Lyon du arbeta ungefär 30 timmar per vecka, varav 3 av dessa timmar är reserverade för att du ska lära dig franska genom en läroplattform online. Du kommer arbeta tillsammans med en annan volontär som åker via ESC, under stöttning av lokala volontärer och Concordias ordinarie arbetsteam. Övergripande aktiviteter kommer vara att främja mobilitet och deltagande för alla unga, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Dessutom att arbeta för ökad medborgardeltagande och yttrandefrihet för unga, samt hjälpa till att planera internationella workcamps och projekt som Concordia kommer anordna under årets gång.

AKTIVITETER (dessa kommer bero på vad Concordia behöver samt dina erfarenheter och intressen, men kan exempelvis innefatta att:)

 • Delta i event och presentera ”Erasmus+”programmet och European Solidarity Corps för ungdomar som är intresserade av att vara aktiva i projekt
 • Främja volontärarbete genom nytänkande verktyg (här får du chansen att vara extra kreativ). Tex genom en webbsida med inspelningar av olika volontärupplevelser
 • Hålla kontakten med lokala partners för att stärka Concordias kontaktnätverk, samt stötta Concordias anställda i diverse uppgifter relaterade till extern kommunikation (månadsbrev, inlägg på facebook, etc).
 • Anordna informativa workshops i prioriterade områden i Lyon för ungdomar med begränsade möjligheter för att hjälpa dem få förhöjd mobilitet genom att delta i projekt eller workcamps.
 • Tillsammans med lokala volontärer anordna regelbundna events i Lyon för att främja aktivt medborgarskap och yttrandefrihet för unga, med specifikt fokus på exempelvis solidaritet, miljö och inklusion. (Här får du också chansen att vara extra kreativ). Tex anordna gatudebatter eller medborgarcafé.
 • Assistera Concordias anställda i planeringen av den kommande internationella workcamp-säsongen för volontärer (juni-september)
 • Vara med och leda ett internationellt workcamp under sommaren efter att ha genomgått en utbildning
 • Assistera Concordias anställda i utformandet av nya projekt, alternativt utvecklandet av redan existerande projektidéer

Vem kan delta? Concordia söker någon som är…

 • Mellan 18 och 30 år
 • Duktig på engelska och/eller franska (alternativt är motiverad att lära sig franska)
 • Tillgänglig för att delta i projektet i 12 månader med start i september 2019
 • Flexibel, kommunikativ och har lätt att lära känna nya människor
 • Intresserad av internationella workcamps och projekt gällande interkulturell medvetenhet
 • Bra på att ta egna initiativ och har god entusiasm

Är du intresserad?

Skicka ditt CV och personliga brev till Ioanna Antoniadou på cd.rhone-alpes@concordia.fr. Skriv ”Active citizenship and mobility for all” i mailets ämnesrad.

Sista ansökningsdag är den 15 juli! Har du frågor är du välkommen att kontakta kajsa.peaceworks@gmail.com eller ringa till 0707 529663. För detaljer kring projektet och organisationen, besök Concordias hemsida: https://www.concordia.fr/tags/rhone-alpes