PeaceWorks

Menu

Kallelse PeaceWorks Swedens årsmöte 2021

Som medlem kallas du härmed till PeaceWorks årsmöte den 29:e mars 2021.

Under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt. Det är därför viktigt att se till att du har uppdaterat ditt medlemskap i år med. Har du inte gjort det än kan du göra det här

PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Vi är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Ditt deltagande är därför viktigt!

När: Måndagen den 29:e mars 2021 kl. 18:00.

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut till de som anmält sig i god tid innan mötet. 

Anmälan: Anmäl dig senast den 23:e mars.

Handlingar
Finns tillgängliga längst ner.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8:e mars. Motioner mailas till styrelsen@peaceworks.se.

Har du några frågor? Kontakta gärna oss på styrelsen@peaceworks.se eller info@peaceworks.se

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta gärna oss på valberedning@peaceworks.se.

Varmt välkommen hälsar,
PeaceWorks Sweden

Handlingar

Dagordning årsmöte 2021

PeaceWorks Budget 2021

PeaceWorks Verksamhetsberättelse 2020

Peaceworks Verksamhetsplan 2021

Proposition – ändring i stadgan

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag 2021.docx

Årsredovisning Peaceworks 2020_signerad