PeaceWorks

Menu

Kulturföreningar se hit!

Det finns en lång tradition av konst som en arena för samhällsdebatt och -kritik. Konsten är en plats där man speglar sin samtid, debatterar den, undersöker den – vare sig man vill det eller inte säger den något om oss. Bara under den moderna historien i spannet av 100 år har vi oändligt med viktiga exempel; Brecht med sina många verk om hur man är en god människa i en värld som har överskott av ondska, som tvingades fly sitt hemland. Victor Jara som förlorade sina händer, och senare sitt liv, eftersom hans musik om solidaritet och politik ansågs farlig. Augusto Boal, som på grund av sin samhällskritik också tvingades fly, och senare tog fram konstform ”lagstiftande teater” för att öppna dialog mellan lagstiftare och medborgare genom teater. Pussy riot, som blev fängslade efter att ha framfört ett regimkritiskt preformance i en katedral, och hotade för sina queerfeministiska sångtexter och värderingar. El violador eres tu – från början en chilensk protestsång om mäns våld mot kvinnor, som spritt sig över världen som en feministisk kampsång och rörelse. Eller nu nyligen, den spanska rapparen Pablo Hasel, som fängslat för sina låttexter som kritiserar makten och anklagar kungafamiljer för flera brott.

Konsten är lång och har otaliga exempel, som självklart går tillbaka långt innan Brecht, då den slagits för en bättre värld genom att högljutt protestera och diskutera sin samtida värld. Förutom ovan nämnda exempel utvecklar kultur också många viktiga kvaliteter hos de som ägnar sig åt den. Kreativitet är viktigt för social och teknologisk utveckling, och ett kritiskt förhållningssätt inför sina egna och andras värderingar är nödvändigt för problemlösning, konflikthantering, och långsiktig hållbar utveckling.

Bara här på PeaceWorks är vi just nu tre som sitter med en estetisk gymnasial bakgrund. Detta är inte för att PeaceWorks rört sig mycket i kulturfrågor, utan eftersom konst och samhällsförbättring många gånger går – och har gått – hand i hand. Vi anser att kreativitet och konst är nödvändig och centralt i arbetet får en bättre värld, därför vill vi nu satsa på att få kontakt med kulturföreningar som står på samma värdegrund som vi. Behöver ni ekonomiskt stöd? Kompetensutveckling i rättvisefrågor? Diskutera vidare om hur vi kan arbeta tillsammans för en mer rättvis värld? Hör av er till oss på info@peaceworks.se.

Källor:

Sandri, O.J. (2013). Exploring the role and value of creativity in education for sustainability,
Environmental Education Research, 19:6, 765-778,
Louise Sund & Johan Öhman (2014) On the need to repoliticise environmental and sustainability education: rethinking the postpolitical consensus, Environmental Education Research, 20:5, 639-659