PeaceWorks

Menu

Lär känna Annie, fredsarbetare från Colombia – Världens Koll, Almedalen

Nästa vecka är vi från PeaceWorks på plats i Almedalen med informationsprojektet ”Världens koll” för att prata om ungas roll som fredsaktörer. Vi har därför bjudit in Annie och Santiago från Colombia för att få höra om deras egna upplevelser från konflikten och tankar om unga som aktörer för fred i den pågående fredsprocessen. Här får ni lära känna Annie genom våra tre snabba frågor!


Annie och Santiago, fredsarbetare i Colombia

Varför började du Annie engagera dig för fred i Colombia och hur är du engagerad idag?

Jag har arbetat för ett fredligare Colombia sedan den stund då jag genom mitt engagemang i studentrörelsen började upptäcka de sociala problem som finns i mitt land. Jag har sedan dess fortsatt att engagera mig i olika studentrörelser för att skapa ett bättre land. Idag är vår viktigaste uppgift att bidra till fredsprocessen och se till att uppgörelserna från avtalet i Havana följs.

Varför är det viktigt att unga är med i fredsprocesser tycker du?

Jag tror inte bara att det är viktigt att unga deltar i fredsprocesserna, utan det är nödvändigt att ungdomar inkluderas i fredsprocesser för att fred ska vara möjligt. Det är vi ungdomar som kommer att ansvara för återbyggnaden av vårt land, för att detta ska lyckas måste vi få närvara och delta i fredsprocessen.

Hur tror du att unga skulle kunna inkluderas mer i fredsprocessen?

Jag tror att det är nödvändigt att unga får mer makt och inflytande över de politiska processerna samt tillåts delta när besluts tas, så att vårt deltagande inte begränsas till att följa och bevaka processerna utifrån.

Är du också intresserad av ungt fredsengagemang? Varmt välkommen till Almedalsveckan på Gotland till våra två seminarium med Annie och Santiago:

3 juli: We are young: the role of youth in promoting peace
5 juli: The role of youth in achieving peace in Colombia

Håll dig också uppdaterad i våra sociala kanaler för mer om PeaceWorks i Almedalen och om Annie och Santiagos fredsarbete!