PeaceWorks

Menu

Vi höll antirasistisk utbildning på svenska skolan i Paris

WEBB2.St-Do1

St Dominique – en stor fransk skola med en liten svensk sektion. Många möjligheter till kulturmöten.

”Att hitta verktyg för att tala med ungdomar om rasism och diskriminering är mycket viktigt! Vi hade en givande kompetensutvecklingsdag där vi fick tillfälle att fördjupa oss i dessa ämnen. Det känns också mycket bra att dagens fortbildning kopplas till vårt värdegrundsarbete och vår likabehandlingsplan. Tack för en givande dag!” – Marina Rondeau, rektor grundskolan och Karin Gadelii, rektor gymnasiet.

Vi reste till Frankrike där vi under två dagar höll en utbildning i antirasism för elever och lärare på Svenska Skolan i Paris. Att hela skolan är med på tåget ger en bra grund för att det blir en bra helhet och ger större förutsättningar att det blir ett gediget arbete mot rasism och diskriminering.

Detta var ett av de mer nytänkande och inspirerande uppdragen såhär långt inom LåtStå-projektet. Att utbilda personer med rötter i Sverige – men som bor på en annan plats i en annan kultur – gav oss många intressanta infallsvinklar. Med utgångspunkt i definitionen av vad rasism är väcktes många frågor kring hur den manifesteras i vardagen, och vad är egentligen en rasistisk struktur? Diskussionen fick fart och varvades med övningar kring begrepp som rasismens historia, normkritik och intersektionalitet. Vidare pratades det mycket om känslan av att vara främmande i en annan kultur och om olika människors privilegier. Tanken nu är att vi ska kunna fortsätta samarbetet med Svenska Skolan i Paris och ser fram emot lärarnas åsikter på materialet. Tänk så många potentiella nya elevprojekt som kan drivas där!

LÅTSTÅ_PARIS_WEBBbild-3

logo-SSP-4f-STOR-1