PeaceWorks

Menu

“Alla har ett ansvar att forma hur världen ser ut”

Anna Bokinge har på olika sätt varit engagerad i PeaceWorks sedan 2012 och 2015 blev hon invald som ledamot i styrelsen. Nu är hon nyligen hemkommen från en resa till Colombia, där hon självklart passade på att besöka vår verksamhet i landets huvudstad Bogotá.

 

annaartikl1
Anna njuter av utsikten i Bogotá

 

Hennes resa tog henne till Colombias huvudstad Bogota där hon inte bara deltog i konferenser kring mänskliga rättigheter och volontärutbyten, en viktig del av PeaceWorks verksamhet, utan också deltog i det ordinarie arbetet.

”Jag var med en av praktikanterna på fält och intervjuade ungdomar om rasism. Jag deltog i uppstarten av en fredsskola där vi ger ungdomar kunskap och stöd för att egna fredsprojekt. Ungdomarna som deltog var verkligen engagerade och pepp på att ta del av skolan, och många intressanta diskussioner uppstod.”

Besöket i Colombia var inte det första men däremot ett som inte bara imponerade utan också inspirerade.

”Jag tror att ungdomar i Sverige har mycket att lära av ungdomars organisering i Colombia. Även om vi brottas med till synes olika problem så är det samma strukturella grund som genomsyrar båda länderna, exempelvis åldersmaktsordningen och att ungdomar i både Sverige och Colombia upplever att de inte har en röst i samhället. Det är samma typ av diskurser både här och där”, menar Anna.

 

annaartikel3
fredsskolan

 

Annas uppdrag

Fördelen med att sitta med i styrelsen är inte bara att få resa utan alla upplevelser och lärdomar som arbetet för med sig. Styrelsen har ansvar för att reflektera och stödja den övriga organisationen på ett mer strategiskt sätt.

”Det är viktigt inte bara vad man kommunicerar utan också hur man kommunicerar. Eftersom vi i styrelsen arbetar mycket med det strategiska och det skrivna har jag fått en djupare insikt i språkets betydelse. Styrelsen ska ju leda vägen för organisationens arbete.”

Det viktigaste med Annas mandat är att PeaceWorks fortsätter vara en öppen och tillgänglig organisation med fokus på ungdomar.

Engagemang i blodet

För Anna är det en självklarhet att engagera sig och det har det varit större delen av hennes liv då hon kommer från en bakgrund med föräldrar som alltid diskuterat och engagerat sig kring aktuella frågor.

”Alla har ett ansvar att forma hur världen ser ut”. Jag brukar dra paralleller mellan rättvisa, att arbeta för en bättre värld och mitt eget liv. Det är något som kommer väldigt naturligt för mig.”

När det nu är dags för nya ledamöter att komma in i styrelsen har Anna några uppmuntrande ord.

”Var nyfikna! Om ni inte har suttit i en styrelse innan kan det vara bra att ha tålamod för att förstå styrelsens arbete och inte vara rädda för att fråga om något är oklart. Var villiga att avsätta tid, dels för styrelsemöten men också för arbete utöver mötestid. Det kommer verkligen ge dig mycket tillbaka.”

 

Anna (längst till höger) och finbesök från ICYE Kenya på Colombia kontoret
Anna (längst till höger) på vårt kontor i Bogotá.

 

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen? Läs mer om uppdraget och Skicka din ansökan senast den 13 augusti till valberedning@peaceworks.se.