PeaceWorks

Menu

Möt våra nya volontärer i Sverige!

Incoming2015Fr.v. Diana, Apollo, Ying-Ting och Yu-Chieh.

Våra inkommande volontärer som kommer tillbringa en längre period på olika volontärprojekt runt om i Sverige är nu här! Dessa härliga volontärer, Apollo, Ying-Ting, Yu-Chieh och Diana kommer ifrån Uganda, Taiwan och Mexiko.

”Möjligheten till ett kulturellt utbyte för oss unga är verkligen betydelsefullt” säger Apollo från Uganda.

Efter att de på huvudkontoret i Stockholm under en vecka fått lite mer information om PeaceWorks som organisation, en känsla för den nya kulturen och lärt känna varandra lite bättre ska de bege sig ut på var sitt håll för att testa vingarna. Tanken är att de utifrån egna tankar och erfarenheter tillsammans med skolornas projektidéer och verksamhet ska vara del av ett kulturellt volontärutbyte som överlag är att vara behjälplig i det mesta, att arrangera vissa aktiviteter för eleverna, och att lära om den nya såväl som att dela med av sin egen kultur.

”Det verkar finnas en bra balans mellan jobb och fritid här” menar Ying-Ting, från Taiwan, och att hon inspireras av vårt sätt att högt värdera vår egentid. Yu-Chieh, även hon från Taiwan, menar att det i skolorna här inte fokuseras lika mycket på betygen som i andra länder utan mer att barnens känslomässiga utveckling ges mycket utrymme.

Alla är överens om att det verkligen ska bli ett spännande år, och ser fram emot att få åka ut för att påbörja sin vistelse – och framför allt få ta del av en möjlighet och en chans till att kunna utveckla sin självständighet och ta del av en annan kultur och lära av ett för Sverige unikt utbildningssystem.

”Jag tror och hoppas att tiden här stärker mig som individ ytterligare och att det kommer att öppna dörrar inför framtiden” säger Diana från Mexiko.