PeaceWorks

Menu

Lär dig skriva en motion

motionsskola

Vår styrelse arbetar för fullt med förberedelserna inför årsmötet som kommer att äga rum i Stockholm i mars. Årsmötet är det högsta beslutande organet inom organisationen och styrelsen vill därför uppmuntra alla medlemmar att skriva motioner! Inga idéer eller förslag är för små eller för stora! Ta därför gärna en titt på styrelsens motionsskola:

Lilla motionsskolan

En motion är…
Ett förslag till beslut inom hela organisationen som årsmötet sedan beslutar om.

Vem skriver en motion…
Alla som är medlemmar i organisationen kan skriva en motion.

En motion ska handla om…
I stort sett allt det som rör hela organisationen. Vad har du som medlem för vision med PeaceWorks? Vad vill du att PeaceWorks ska arbeta för? Finns det något du tror att PeaceWorks skulle kunna bli bättre på?

Att skriva en motion…
En motion kan förslagsvis innehålla en bakgrundsbeskrivning, samt en beskrivning av ärendet och varför förändring/förbättring behövs. Du ska sedan yrka på vad det är du vill. Detta görs genom en ”att sats”.

Om du till exempel önskar att PeaceWorks ska fokusera mer på regional spridning inom Sverige så blir ditt yrkande: ”att PeaceWorks ska framarbeta en strategi för att bättre nå människor utanför de stora städerna”. I bakgrunden och beskrivningen av ärendet får du chans att påpeka hur du upplever den nuvarande situationen och varför den är problematisk.

Det är viktigt att det tydligt finns en önskan om vad motionsskrivaren vill, för att årsmötet ska kunna behandla frågan. En kan ha flera att-satser i samma motion, men om det är separata förslag är det bäst att dela upp dem.

Använd gärna vår motionsmall till detta steg.

När motionen är skriven…
Då förtydligar en sitt namn och skickar den till styrelsen@peaceworks.se senast tre veckor innan årsmötet. På årsmötet kommer alla inskickade motioner att behandlas tillsammans med andra motioner, propositioner samt årsredovisning.

Styrelsen förbinder sig att tillgängliggöra motioner, propositioner samt årsredovisning senast två veckor innan årsmötet.

Styrelsen ger sitt utlåtande på årsmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet.

Behöver du hjälp med att använda rätt begrepp? Kolla gärna in vår ordlista. Dyker det upp frågor angående motionsskrivande eller annat årsmötesrelaterat är ni varmt välkomna att höra av er till oss i styrelsen!