PeaceWorks

Menu

PeaceWorks deltar i Malmö Stads summer camp

PeaceWorks kommer i slutet av juni att hålla projektverkstäder för nyanlända skolungdomar under Malmö Stads summer camp.

Summer camp är för elever som går språkintroduktion på gymnasiet, och är en möjlighet att få extra stöd i svenska eller matte. Deltagarna anmäler sig frivilligt, och får förutom ämnesstudierna under förmiddagarna också delta i eftermiddagsaktiviteter, däribland, fotboll, basket, film-workshop, med mera. 45 unga har valt projektverkstaden som sitt första eller andraval.

“Vi ser projektverkstäderna som ett sätt att stödja de unga att bli mer aktiva i samhället och gå från passiva mottagare av hjälp till att bli egna aktörer” säger Edvin Arnby-Machata, Kanslichef för PeaceWorks Malmökansli. “Om deltagarna är nöjda och får mersmak, hoppas vi kunna fortsätta att utveckla konceptet.”

Även om projektverkstäderna hålls på svenska, så kommer flerspråkig personal från PeaceWorks och Malmö Stad att göra det möjligt för deltagare att ställa frågor och kunna hålla vissa diskussioner på sina modersmål. “Att ge deltagarna möjligheten att diskutera på sitt modersmål är viktigt för att de ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.” säger Mahmoud Haydar, en av PeaceWorks utbildare. “När man ännu inte bemästrar språket, kan några ord på ett språk man är mer bekväm med göra så att koncepten och idéerna faller på plats.”