PeaceWorks

Menu

PeaceWorks globala program

Är du intresserad av att på djupet förstå mer om globala maktstrukturer och internationella samarbeten? Vill du få erfarenheter i en internationell miljö där du lär dig om arbetet i en lokal kontext? Då är detta ett program för dig!

Vad? Ett utbildningsprogram med volontärutbyte på vårterminen.

När? I augusti 2018 t om juni 2019.

Hur? Fyra utbildningstillfällen och fem månader på projekt utomlands.

PeaceWorks internationella 1års program inkluderar en gedigen utbildning i global rättvisa där vi går igenom globala maktstrukturer, normkritik och projektledning ur ett dekolonialt perspektiv (förklaring i ruta bredvid). I programmet ingår en 5 månaders utlandsvistelse på ett projekt där du får djupare förståelse för och erfarenhet av en kontext och det temaområde du är intresserad av. På fem månader kommer du även in i en vardag, lär dig om arbetet och engagemanget i organisationen, samt lära känna massa nya människor. Programmet vänder sig till unga mellan 18 och 30 år och projekten vi erbjuder har följande temaområden; ungas organisering, internationell närvaro som ickevåldsmetod och ”local community building”. Efter att programmet är avslutat får du ett intyg på din utlandsvistelse och diplom som visar på att du tagit del av de olika kurserna som ingår i programmet.Kurserna har både teoretiska som praktiska inslag och interaktiva övningar är en viktig del av vårt utbildningskoncept. Det ingår även språkundervisning beroende på vilket temaområde och land som du har valt.

Upplägg

13-19 augusti, 7 dagar

En veckas utbildning med PeaceWorks i:
Globala maktstrukturer
Kolonialism och kolonialitet
Ekonomisk ojämlikhet
Normkritik och antirasism
Intersektionalitet

19 -21 oktober, 3 dagar
Projektledning
Ickevåld
Intensivkurs i språk (beroende på land/temaområde)

10-14 december, 5 dagar
Förberedelsekurs
Kommunikation
Ungas organisering – egen kontextanalys

runt andra veckan i januari – maj
Volontärutbyte med PeaceWorks samarbetsorganisationer i Marocko, Israel/Palestina, Peru eller Tanzania.

21-23 juni, 3 dagar
Hemkomstkurs

Vad kostar det?
39 000 kr för hela året.

Då ingår:
18 dagars utbildning
Helpension under kurstillfällena
5 månader på volontärprojekt*
Handledning på projektet
Kost och logi i värdlandet
Hämtning/lämning flygplatsen i projektlandet
Försäkring under projektperioden
Kort språkkurs innan avresa
Kursmaterial

Du betalar själv för resa, visum och vaccinationer, samt resa till och från kurstillfällena i Sverige.

*För Israel/Palestina gäller 3 månader i landet + 2 månaders praktik.

Aldea Yanapay, Cusco, Peru
En ideell organisation som arbetar för barns och ungas rätt till fritid och kunskap genom informellt lärande så som teater, musik och meditation. Aldea består av två skolor, en på landsbygden och en i staden. Där får barn och unga utrymme och möjlighet att utvecklas kreativt och öka medvetenheten om sig själva och sin omvärld.

 United Planet, Tanzania
Organisationen arbetar bland annat med volontärutbyten och stöttar sociala projekt som drivs av unga i Arusha och Bagomoyo. Fokus för projekten är bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och att stärka unga människors självkänsla, självständighet och drivkraft att skapa egna projekt och sysselsättning.

 Association for Arab youth – Baladna, Haifa, Israel
En organisation som driver flera utbildningsprojekt med fokus på att stärka makt och inflytande för unga palestinier i Israel. Baladna håller workshops ibland annat social aktivism både nationellt och lokalt.

Farah Association
En ideell ungdomsorganisation som arbetar med ungdomsfrågor och utbildning i deras lokalsamhälle. I samarbete med landets skolmyndighet har organisationen olika projekt som syftar till att stärka ungas position i samhället. Detta görs både genom utbildning i bland annat språk samt genom att projekt med ungas organisering i fokus. Ett exempel är projektet English street school som är initiativ som går ut på att barn och ungdomar upp till 17 år ska få möjligheten att lära sig engelska på fritiden. För att göra det tillgängligt för alla använder de sig av stadens gator och innergårdar för att skapa klassrum.

Vill du veta mer kontakta oss på: info@peaceworks.se