PeaceWorks

Menu

PeaceWorks söker nya styrelsemedlemmar!

– Vi tror att du kan göra organisationen ännu bättre!

PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering i ett rättvist och jämlikt samhälle. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Som engagerad kan du bland vara en del av våra internationella program och driva internationella rättvisefrågor, nationellt såväl som internationellt. Du kan även starta en förening eller driva ditt eget projekt och få hjälp att genomföra dina idéer. PeaceWorks erbjuder utöver det utbildningar i projektledning, globala maktstrukturer, antirasism, feminism och annan normkritisk verksamhet för att vidareutveckla ditt engagemang.

Om uppdraget

Förbundsstyrelsen är ansvarig inför medlemmarna att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsearbetet bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter (plus två suppleanter). Styrelseledamöter väljs enligt stadgarna in av årsmötet på en vanligtvis tvåårig mandatperiod, medan suppleanter väljs in på ett år.

Som styrelseledamot arbetar du tätt ihop med övriga ledamöter för att ta fram till exempel policydokument och för att utveckla verksamhetens inriktning. Styrelsen sammanträder en gång per månad och har därutöver arbetsmöten. Som förtroendevald bör du kunna avvara mellan fem till tio timmar i månaden för ditt uppdrag.

Förkunskaper

Önskemål för dig som sökande är framför allt att du brinner för frågor som rör unga, antirasism, global social rättvisa och feminism, samt får du gärna vara engagerad i freds- och rättvisefrågor. 

Tidigare förenings- och styrelseerfarenhet, ekonomikunskaper samt insikter i arbetsrätt för den ideella sektorn är en tillgång. 

PeaceWorks Sweden uppmuntrar till en hållbar utveckling inom all vår verksamhet och därför välkomnar vi gärna dig som vill engagera dig på längre sikt.

Ansökan

Du är välkommen att fylla i ansökan senast den 28 februari 2021. Intervjuer kommer hållas på zoom och kallelse till dessa kommer senast den 1 mars, men kan även komma att ske under ansökningsperioden. Ansökningsformulär

Vid frågor, mejla oss!

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen PeaceWorks Sweden