PeaceWorks

Menu

Möt Julian och Ajax, nu kan du söka praktik på TeusaRadio!

En av våra samarbetspartners inom praktikantprogrammet är radiostationen TeusaRadio. De arbetar med att genom radio stärka ungdomar i Teusaquillo, ge unga en ökad kunskap om sina rättigheter och samtidigt erbjuda dem en kanal där de kan uttrycka sina åsikter som del i fredsarbetet i Colombia. Vi har träffat grundarna Ajax och Julian som berättar om deras engagemang och hur TeusaRadio startades. Som praktikant kan du bli en del av deras fredsarbete! 

Julian Bautista och Ajax Bastidas grundarna av TeusaRadio

Vägen till radiokanalen TeusaRadio

Ajax och Julian lärde känna varandra på universitetet och var båda två intresserade av samhällsfrågor och kunde diskutera timmar. De var utifrån dessa diskussioner som tanken föddes om att nå ut till fler med deras samtal. De hade sedan innan ett intresse av radio och tillsammans med några vänner började de sända nätradio hemifrån en gång i veckan. Efter en tid kände de att det var dags att gå vidare och göra något större.

”Mycket hade hänt sen vi började, det var egentligen bara jag och Ajax som var kvar i projektet, men nya samarbeten hade gett oss nya färdigheter och stärkt vår motivation. Vi ville starta upp vår egen radiostation.” berättar Julian.

Drivna av sitt engagemang sökte Ajax och Julian 21 år gamla till PeaceWorks Colombia´s projekt Jovenes creando un mundo mejor och vann ett bidrag som de köpte utrustning för och TeusaRadio startades upp i november 2014.

Radiokanalen har sedan dess blivit både ett viktigt forum för unga och ett sätt att arbeta för fred i Colombia.

”Att alla har möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade på är fundamentalt för att kunna skapa ett fredligt samhälle”, säger Ajax och fortsätter

”TeusaRadio har program som är väldigt olika varandra när det gäller världsåskådning. I våra program speglar vi olika verkligheter och perspektiv och det är ju något positivt. Vi ser att vår radio har en viktig funktion som är kopplad till de konflikter landet lider av. Man måste kunna samexistera fredligt i ett utrymme fast man är olika.”

TeusaRadio är en del av en större organisation

TeusaRadio är en del av Organisationen La otra juventud som syftar till att bekämpa stereotyper som ser ungdomar som passiva aktörer i samhället och som inte aktivt deltar i sociala processer och i politiken. De strävar därför efter att stärka ungdomars organisationer, initiativ och grupper i frågor om projektledning och extern kommunikation. TeusaRadio är i den meningen en rörelse för gemensamma och alternativa kommunikationsmedel som har sina dörrar öppna till rösterna som behöver uttrycka sig i Bogota och inte har plats för det i de traditionella medierna.

Sök praktik idag om du brinner för ungas inflytande och fredsarbetet genom radio på lediga tjänster och praktikplatser!