PeaceWorks

Menu

Redo att inspirera!

inspiratorer_utbildning_webb

I helgen utbildades 9 nya inspiratörer på kansliet i Stockholm. De är nu redo att ge sig ut i gymnasieklasser runt om i Sverige för att hålla workshopar om antirasism och global rättvisa.

Skratten ekade på Stockholmskontoret när utbildningen drog igång i fredags och den bra stämningen höll i sig hela helgen. Det var högt i tak och när dagarna skulle utvärderas var deltagarna överens om att utbildningen gett utrymme för många bra diskussioner.

Inspirator_intervju_webb

Vi fick möjlighet att prata lite närmare med Li Berglund om varför hon valt att bli inspiratör. Hon berättade att hon ser utbildningen som en möjlighet att fördjupa sina egna kunskaper och få nya perspektiv samtidigt som hon får komma ut och möta ungdomar. Hon har förhoppningen att kunna inspirera och ge nya perspektiv till unga människor som också vill engagera sig.

Li berättade vidare att hon framför allt intresserar sig för globala maktstrukturer och orättvisa på olika sätt. Sådant som gör att människor har olika förutsättningar att leva goda liv. “Hela världsordningen är så himla skev” säger Li.

Inspirator_utbildning_webb

Inspiratörsutbildningen hålls två gånger om året i Stockholm och nästa chans att delta ges i höst.